Dweud eich dweud am hwb cymunedol Caerai a Threlai

14 Mehefin 2013

Os y’ch chi’n byw yng Nghaerai neu Threlai ac am gael gwell gwasanaethau mae’r cyngor yn awyddus i glywed oddi wrthych.

Cynhelir nifer o sesiynau galw heibio, sy’n rhoi’r cyfle i bobl drafod eu safbwyntiau â staff y Cyngor a llenwi arolwg ynghylch pa wasanaethau y bydden nhw’n eu defnyddio.

Mae na bedwar hyb eisioes wedi’u sefydlu yn y brifddinas.

Yn ôl y cynlluniau byddai’r hyb yn cael ei leoli yng Nghanolfan Jasmine, yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad, a gallai gynnwys amrywiaeth eang o wasanaethau allweddol fel cyngor ar dai a budd-dal, gwasanaethau llyfrgell, cyngor i geiswyr swyddi a chyfleoedd dysgu.

Gellid hefyd gynnwys gwasanaethau partneriaid yn yr Hyb, megis Cyngor ar Bopeth ac Yn Awyddus i Weithio.

Os nad ydych yn gallu dod i’r sesiwn galw heibio cewch ddweud eich dweud drwy lenwi arolwg ar-lein. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno arolygon yw dydd Llun 15 Gorffennaf 2013

 

Rhannu'r erthygl hon