Gwasanaeth Coffa’r Nadolig yn Amlosgfa Thornhill

3 Rhagfyr 2015

Cynhelir Gwasanaeth Coffa ecwmenaidd y Nadolig yng Nghapel Wenallt yn Amlosgfa Thornhill ddydd Sul 6 Rhagfyr am 2pm.

Mae croeso i bawb ddod i dalu teyrnged a chofio eu hanwyliaid y Nadolig hwn.

Bydd y gwasanaeth, a arweinir gan y Parch. Lionel Fanthorpe yn cynnwys nifer o ddarlleniadau, cerddi a charolau.  Deborah Morgan Lewis fydd yn arwain y canu.

Yn ystod y gwasanaeth, cynhelir casgliad ar gyfer 2 Wish Upon a Star, sy’n codi arian i wella’r gefnogaeth a gynigir i rieni ar ôl iddynt golli plentyn yn sydyn.

Mae’r elusen yn ceisio sicrhau bod gan bob adran Damweiniau ac Achosion Brys yn Ne Cymru ystafell brofedigaeth addas i berthnasau, bod blychau profedigaeth ar gael i rieni ym mhob ysbyty a bod cefnogaeth ar gael i rieni, brodyr a chwiorydd.

Maen nhw hefyd yn ceisio cynnig gwasanaeth cwnsela proffesiynol i rieni mewn profedigaeth, yn ogystal â rhoi cefnogaeth a hyfforddiant i staff.

Y Nadolig hwn, am gyfraniad o £2 neu fwy, bydd y Gwasanaethau Profedigaeth unwaith eto’n gwerthu tagiau coffáu er cof am berson annwyl.  Gallwch osod y tagiau ar un o’r coed coffa yn iard Capel Wenallt.

Bydd y coed yn cael eu gosod ar 4 Rhagfyr a’u tynnu ar 5 Ionawr 2016, i gyd-fynd â’r traddodiad Dygwyl Ystwyll.  Bydd pob rhodd yn mynd i gefnogi 2Wish Upon a Star.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaeth Profedigaeth ar 029 2054 4820.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma