Gwasanaeth carolau yng Nghaerdydd i’r rhai sydd ar goll

9 Rhagfyr 2013

Mae’r elusen Missing People wedi trefnu gwasanaeth carolau yng Nghapel y Tabernacl, Yr Ais, Caerdydd ar 11eg Rhagfyr i gofio pobl sydd ar goll y Nadolig hwn.

Bydd y gwasanaeth yn dwyn i gof y plant a’r oedolion sydd ar goll, llawer ohonynt yn wynebu Nadolig unig ar eu pennau eu hunain. Ymhlith y rhai fydd yn y gwasanaeth fydd teuluoedd y rhai sydd ar goll ar draws de Cymru yn ogystal â gwirfoddolwyr a chefnogwyr lleol yr elusen. Mae’r elusen yn rhoi cyhoeddusrwydd i 22 apêl yng Nghymru ar hyn o bryd.

Cynrychiolydd teuluol Missing People yng Nghymru yw Rachel Elias, chwaer Richard Edwards, gitarydd y band Manic Street Preachers, a fu ar goll ers 1995. Meddai Rachel:

“Hunllef waethaf pob teulu yw pan fod rhywbeth fel hyn yn digwydd. Rwy’n gobeithio bydd y gwasanaeth carolau yma’n gyfle i bobl dinas Caerdydd ddod at ei gilydd, ac rwy’n annog pawb sydd am fod yn rhan o’r digwyddiad gysylltu â ni.”

Meddai Martin Crosby, Rheolwr Ymgyrchu Lleol yr elusen: “Bydd y gwasanaeth carolau yn gyfle gwych i gofio’r rhai sydd ar goll y Nadolig hwn. Bydd yr arian fydd yn cael ei gasglu drwy’r digwyddiad yn gymorth i’r elusen gadw ati i gynnig llinell gymorth i’r rhai sydd ar goll yng Nghymru a thrwy’r deyrnas Unedig.”

Bydd y gwasanaeth yn dechrau am 7.00yh. Dylai unrhyw un sydd am fod yn bresennol gysylltu â Martin ar 07872 601681 neu drwy e-bost ar martin.crosby@missingpeople.org.uk er mwyn cael manylion pellach.

Missing People Logo

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma