Gwanwyn: arddangosfa newydd gallery/ten 7-29 Mawrth

4 Mawrth 2014

g w a n w y n

  7 – 29 mawrth 2014

Cyflwyna gallery/ten Gwanwyn, arddangosfa gymysg o waith newydd gan artistiaid a chynllunwyr yr oriel.

Gwel Gwanwyn waith newydd gan y peintwraig Seren Morgan Jones ac enillydd Gwobr Cymru Greadigol Natalia Dias, darluniau diweddar gan André Stitt a gwaith yn seiliedig ar ffotograffiaeth gan Carwyn Evans.

helen booth - Cluster 11 300

Helen Booth – ‘Cluster 11’

Croesawa Gwanwyn dwy artist i’r oriel – Sue Williams a fu ar restr fer Artes Mundi 2 ac enillydd gwobr Ymddiriedolaeth Pollock Krasner, Helen Booth. Archwilia ac heria Williams ffantasïau ffeministiaeth, rhywioldeb, rhyw a diwylliant yn ei gwaith cryf; tra ymdrecha Booth i ddal ansawdd y golau gaeafol Cymreig, y ffordd y mae’n troi popeth i mewn i linell, gan wneud geometreg o dirweddau a ffurfiannau craig a distyllu popeth arall – coed noeth a tywydd gwyll – i grafiadau, sgraffiadau a chreithiau.

Gwel Gwanwyn hefyd lansiad Kiosk, llwyfan wedi’i neulltio ar gyfer gwerthu crefft, cynllunio, printiau a chyhoeddiadau ar-lein. Bydd Kiosk yn cartrefi gweithiau dethol, argraffiadau cyfyngedig o brintiau a cyhoeddiadau o gronfa bresennol artistiaid yr oriel ochr yn ochr a gwneuthurwyr, ceramegwyr a chynllunwyr gwadd. Ceir mynediad i Kiosk drwy wefan yr oriel lle gall ymwelwyr bori a phrynu gwaith yn uniongyrchol ar-lein. Bydd detholiad o eitemau gan aelodau Kiosk yn cael eu harddangos yn yr oriel fel rhan o Gwanwyn, fel enghraifft o’r amrywiaeth o waith fydd ar gael.

Mae prisiau yn amrywio o £75 – £2500. mae cynllun talu di-log Cyngor Celfyddydau Cymru, y cynllun casglu, ar gael.

Am fwy o wybodaeth am artistiaid yr oriel + Kiosk gwelwch www.gallery-ten.co.uk.

  info@gallery-ten.co.uk 

 llawr cyntaf  23 windsor place  caerdydd  cf10 3by  +44 [0]29 2034 5978

Prif ddelwedd: ‘Poke Me Series 8’ gan Sue Williams

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma