Gwaith Cyntaf Dramodydd Ifanc yn Cyrraedd Sherman Cymru

21 Medi 2015

Mae drama newydd gan un o ddramodwyr mwyaf cyffrous Cymru yn cyrraedd Sherman Cymru ar y 25ain a 26ain o Fedi.

Yr actorion Bryn Fôn a Gwenno Hodgkins fydd yn perfformio yn Drych, cynhyrchiad cyntaf Llyr Titus sydd yn seiliedig ar ddau gymeriad sy’n sgwrsio’n ddiwyd am ryfeddodau a chymhlethdodau bywyd.Drych

Cwmni’r Frân Wen sy’n cyflwyno’r ddrama Gymraeg newydd yma sydd i’w gweld ar lwyfannau theatrau led led Cymru.

Yn ôl y cyfarwyddwr Ffion Haf, mae Drych yn gofyn cwestiynau tywyllaf am fodolaeth dyn:

“Drwy Drych cawn adlewyrchiad o daith dau sy’n ysu i ddeall mwy am eu bodolaeth drwy drafod y dwys a’r doniol, y materol a’r ysbrydol.”

Daeth Llyr, 22 oed o Sarn ger Pwllheli, i gyswllt a Chwmni’r Frân Wen drwy gynllun ysgrifennu newydd i bobl ifanc sy’n cael ei redeg yn flynyddol gan y cwmni.

“Bu Llyr yn gweithio gydag Aled Jones-Williams fel rhan o gynllun Sgript i Lwyfan sy’n adnabod a mentora dramodwyr ifanc.

“Roedd yr ymateb i ddarlleniad cyhoeddus o waith Llyr yn syfrdanol – wedi’u swyno ac wedi ymgolli yn y stori, gadawodd y gynulleidfa eisiau clywed mwy gan y dramodydd naturiol dawnus yma – roeddent methu credu i ddramodwr ifanc lunio sgript a syniadau mor aeddfed,” meddai Ffion.

“Mae’n bwysig ein bod yn rhoi llwyfan i’r lleisiau ifanc newydd cyffrous yma oherwydd nhw yw dyfodol theatr.

“Er na bwriad O Sgript i Lwyfan oedd cynnig datblygiad i’r awduron mwyaf addawol gyda’r posibilrwydd o lwyfannu cynhyrchiad gorffenedig yn y pen draw, roedd yr ymateb i waith Llyr mor bwerus roedd yn rhaid i ni lwyfannu ei waith yn syth!”

Am fanylion pellach a tocynnau ewch i wefan Cwmni’r Frân Wen neu Sherman Cymru.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma