Grant yn sicrhau dyfodol prosiect dawns

30 Mawrth 2015

Mae dyfodol prosiect arloesol dawns wedi’i sicrhau am ddwy flynedd diolch i arian y Loteri.

Mae Chapter a Coreo Cymru yn falch o fod wedi sicrhau arian Loteri gan Gyngor Celfyddydau Cymru i barhau â phrosiect Cynhyrchydd Creadigol Dawns Cymru am ddwy flynedd arall.

Andrea Gallo Rosso & Manolo Perazzi Italy

Andrea Gallo Rosso & Manolo Perazzi o’r Eidal

Lansiwyd Coreo Cymru ym mis Ionawr 2012 gyda’r nod o gefnogi artistiaid a chwmnïau dawns ac i annog partneriaethau â sefydliadau Cymreig yn ogystal â phartneriaethau â chyd-gynhyrchwyr rhyngwladol. Fel aelod o nifer o rwydweithiau dawns rhyngwladol, mae Coreo Cymru wedi darparu llwyfan ardderchog ar gyfer gwaith dawns o Gymru a thu hwnt.

Bydd Cynhyrchydd Creadigol y rhaglen ddawns yng Nghymru yn parhau i godi safonau ac ansawdd y gweithiau dawns a gynhyrchir yng Nghymru trwy gyfrwng rhaglen fentora gynhwysfawr i artistiaid a chwmnïau. Bydd yn parhau hefyd i gynnig llwyfan i artistiaid a chwmnïau fel y gallant arddangos eu gwaith, rhwydweithio a chynyddu eu proffil oddi mewn i’r DG ac yn rhyngwladol.

Dywedodd Carole Blade, cynhyrchydd creadigol, Coreo Cymru: “Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle i greu treftadaeth ystyrlon a pharhaol i sector dawns Cymru.

Carole Blade

Carole Blade

Mae’n fodd o hybu uchelgais ac o sicrhau amcanion a datblygiad artistig ac mae’n sicrhau y bydd ein diwylliant yn fwy cynaliadwy a ffyniannus. Rydym yn edrych ymlaen at barhad ein perthynas â’r sector dawns yng Nghymru a thu hwnt ac at sicrhau cyfleoedd ar gyfer datblygiadau pellach.”

Mae’r rhaglen ar gyfer y cyfnod yn golygu y bydd ‘Rhaglen Ddawns Cymru’, a dreialwyd y llynedd yng Ngŵyl ‘Fringe’ Caeredin, yn cyflwyno darn gan Sally Marie a gomisiynwyd gan Coreo / National Theatre Wales. Bydd tri chwmni arall yn cael eu hyrwyddo hefyd â deunyddiau marchnata ychwanegol, er mwyn sicrhau mwy o amlygrwydd i ddawns o Gymru yn rhaglen y Cyngor Prydeinig o ddigwyddiadau yng Ngŵyl ‘Fringe’ Caeredin 2015.

Clustnodwyd nawdd i helpu cwmnïau Cymreig annibynnol i deithio a’r nod yn hynny o beth yw gwneud y mwyaf o’r sylw y byddant yn ei dderbyn gan hyrwyddwyr rhyngwladol yn yr arddangosfeydd hyn.

Bydd rhaglen Dance Roads yn cynnig cyfleoedd i deithio’n rhyngwladol, ac fe fydd yna raglen deithiol o waith gan goreograffwyr o bob un o wledydd partner y rhwydwaith – Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Rwmania a Chymru, ym misoedd Mai a Mehefin 2016.

Mae rhaglenni eraill Coreo yn cynnwys rhaglen Artistiaid Cyswllt – Gwyn Emberton (2015) a Deborah Light (2016) -, cymorth i brosiect y mae Coreo’n bartner ynddo, y Dôm Dawns, fersiwn estynedig o raglen Fit 4 Busnes a phrosiectau ar y cyd â phartneriaid newydd.

Dywedodd Andy Eagle, cyfarwyddwr Chapter: “Mae Chapter yn falch iawn o fod wedi sicrhau dwy flynedd arall o nawdd ariannol er mwyn datblygu dawns ledled Cymru trwy gyfrwng prosiect Coreo Cymru. Gallwn symud ymlaen yn awr â nifer o brosiectau newydd ac edrych ymlaen at weld y British Dance Edition 2016 yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd. Ar y cyd â Chanolfan Mileniwm Cymru, Glan yr Afon Casnewydd a Chwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, bydd yr ŵyl hon, sy’n ddathliad o dalentau dawns o’r DG a Chymru, yn croesawu cynrychiolwyr rhyngwladol o bedwar ban byd.”

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma