Gorsaf Fysus Wedi Cau

2 Awst 2015

Mae gorsaf fysus Caerdydd bellach wedi cau i alluogi gwaith i ddechrau ar ddatblygiad y Sgwâr Canolog.

Bydd y ddinas yn cael cyfnewidfa drafnidiaeth newydd a adeiledir ar safle Tŷ Marland a maes parcio NCP i’r gogledd o’r rheilffordd.

Caiff y cyfleuster cyfoes ei ddylunio gan Foster + Partner a dan yr amserlen bresennol, ac yn amodol ar gael y caniatâd sydd ei angen, disgwylir i’r cyfleuster gael ei gwblhau erbyn diwedd 2017.

Cafwyd trafodaethau â’r cyhoedd dros y mis diwethaf a byddant yn dal i gael eu cynnal tan ganol mis Awst, a bydd staff yn gweithio ar y strydoedd tan ganol y mis yn rhoi taflenni i bobl ac yn eu tywys i’w safle bws newydd.

Bydd gwasanaethau National Express yn cyrraedd ac yn gadael o Erddi Sophia. 

Dwedodd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd, y Cynghorydd Ramesh Patel:

“Dim ond gwasanaethau a arferai adael a chyrraedd yn yr orsaf fysus a gaiff eu heffeithio gan y gwaith. Byddwn yn ceisio rhoi’r trefniadau newydd ar waith cyn gynted â phosibl, gan roi gwybodaeth am y cyfleuster cyfoes a fydd yn cymryd lle’r hen adeiledd.”

Mae’r holl wybodaeth am y project hwn ar wefan y Cyngor gan gynnwys argraff arlunydd o’r datblygiad newydd, y map strydoedd yn dangos yn lle mae’r gwasanaethau newydd ac o le i ddal eich bws.

Mae yno hefyd arolwg ar-lein fel y gall y cyhoedd roi adborth ar beth yr hoffent ei gael yn yr orsaf fysus newydd.

Caiff yr holl adborth gan y cyhoedd a rhanddeiliaid ei ystyried, yn ogystal â dyluniad manwl y gyfnewidfa fysus newydd. Disgwylir i’r cais cynllunio manwl i’r gyfnewidfa fysus newydd gael ei gyflwyno erbyn diwedd y flwyddyn.

Yn ogystal â gwefan y Cyngor, mae gwybodaeth ar wefannau Bws Caerdydd a Stagecoach.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma