Gornest Gelynion Prifysgolion Cymru

9 Ebrill 2014

Gornest fawr y myfyrwyr yn dychwelyd eto eleni

Cynhelir y digwyddiad chwaraeon mwyaf yng Nghymru i fyfyrwyr, sef Cystadleuaeth Prifysgolion Cymru, am y ddeunawfed flwyddyn, ar ddydd Mercher 9 Ebrill 2014.

Bydd timau o brifysgolion Caerdydd ac Abertawe’n cystadlu yn erbyn ei gilydd mewn dros 20 o gampau, o bêl-droed a chriced i taekwondo a ffrisbi eithaf, gyda’r gêm rygbi ddrwg-enwog rhwng timau’r dynion yn uchafbwynt i’r cyfan.

Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, cynhelir y gêm, sy’n cael ei hysbysebu fel ‘Gornest Rhwng Gelynion ar Raddfa Epig’, yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, o flaen miloedd o gefnogwyr brwd.

Yn 2013, gwelodd dros 16,000 o bobl Abertawe’n ennill o 21 pwynt i 13.

Heb os, bydd y pencampwyr presennol yn gobeithio cadw eu gafael ar y tlws, ond bydd hi’n frwydr galed yn erbyn tîm Prifysgol Caerdydd, fel yr esbonia eu capten James Thomas: “Rydym ni wedi bod yn hyfforddi’n galed ac mae pawb yn llawn cyffro cyn y diwrnod mawr. Bydd hi’n gêm agos ond gyda chefnogaeth myfyrwyr Caerdydd, gobeithio y gallwn ni ennill y tlws unwaith eto!”

Mae rhai chwaraewyr o’r gorffennol wedi mynd yn eu blaen i chwarae ar lefel genedlaethol a rhyngwladol, fel canolwr Cymru a’r Llewod, Dr Jamie Roberts (Prifysgol Caerdydd) a chlo Cymru a’r Llewod, Alun-Wyn Jones (Prifysgol Abertawe).

Bydd S4C yn darlledu’r gêm yn fyw ar raglen Rygbi Pawb ar wefan y sianel (www.s4c.co.uk), gyda sylwebaeth yn y Gymraeg a Saesneg, tra bydd yr uchafbwyntiau’n cael eu darlledu ar y teledu ar yr un noson.

Dywedodd y cyflwynydd Morgan Isaac: “Mae’r diwrnod cyfan yn ddathliad lliwgar o chwaraeon, ond y gêm rygbi yw’r uchafbwynt. Mae’n denu torf fawr ac mae’r awyrgylch yn anhygoel. Maen nhw’n gallu creu mwy o sŵn a dangos mwy o angerdd na chefnogwyr y rhanbarthau.”

Mae’r tocynnau ar werth yn awr am gost o £12.50 i fyfyrwyr a £15 i bawb arall.

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.welshvarsity.com.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma