Golygyddion – Print a Digidol

14 Mehefin 2013

 
 
Cafodd olygydd cyntaf Pobl Caerdydd, y Dinesydd Digidol, sgwrs gyda Bryan James o’r Dinesydd i ofyn cyngor cyn dechre ar y fenter newydd
Gwenda Richards a Bryan James

Gwenda Richards a Bryan James

Deugain mlynedd yn ol sefydlodd criw o Gymry Cymraeg Caerdydd cylchrgrawn arloesol. Y Dinesydd oedd papur bro  cyntaf Cymru a’i olygydd cyntaf oedd Norman Williams.

A finne ar fin ymgymryd a’r fantell olygyddol menter digidol ddiweddara’r brifddinas, ges i air  gyda Norman a’r golygydd presennol, Bryan James, i weld beth oedd eu barn am y datblygiad diweddaraf ym myd newyddiaduraeth Cymraeg- a elwa o’u profiadau helaeth.

Rhowch tips i fi, bois bach!

Nol yn 1973 roedd sefydlu papur newydd yn Gymraeg yn dipyn o fenter. “Doedd neb yn gwybod be fyddai’n digwydd bryd hynny,” meddai Norman o’i gartref yn Waunfawr. “Mae’r syniad o Ddinesydd digidol yn wych o beth. Mae angen denu darllennwyr ifancach a darparu deunydd sydd yn apelio at fy wyrion i er enghraifft yn holl bwysig.

Mae cynnwys papurau bro yn gallu bod yn hen ffasiwn ac yn switch off i’r ifanc ond mae Pobl Caerdydd yn fodd i gadw’r Gymraeg yn berthnasol ac yn fyw.” Mae’n edrych mlaen i ddarllen y wefan a chadw cysylltiad gyda’r hyn sy’n digwydd yn y brifddinas. “Fydd yn ffordd i nifer fawr o bobl sydd wedi byw yng Nghaerdydd i ffeindio mas be sy’n digwydd a chyfrannu sylwadau.” Mae e di addo cyfrannu felly dwi’n edrych ymlaen at ddarllen pytiau gan ein “gohebydd arbennig”yn y Gogledd!

Soniodd Norman am y gwaith caled a’r ymroddiad sy angen ar y tim golygyddol. ” Yn y saithdegau roedd pobl yn teipio’u adroddiadau a finne yn gorfod gosod y cylchgrawn a llaw.” Nawr fydd gyda ni meddalwedd fel Little J a WordPress i wneud y gwaith mor hawdd a phosib i gyfrannwyr a golygyddion fel ei gilydd.

Bryan James

Bryan James

Dyw Bryan, cyn bennaeth Ysgol Rhydfelen, ddim yn gweld y bydd y Dinesydd print a’r digidol yn cystadlu. Mae e di bod yn olygydd ers pum mlynedd ers iddo fynychu cyfarfod cyhoeddus yn chwilio am wirfoddolwyr a chael ei hyn yn olygydd o fewn chwinciad. Hmmmm, swnio’n brofiad cyfarwydd iawn!

“Dyle fod na gysylltiad rhwng y ddau gyfrwng. Mae’r Dinesydd digidol yn cyffwrdd a nifer fawr o wahanol dopics ac yn gallu ymateb yn gyflym am ei fod yn rhyngweithiol ond ma na gyfle i fynd yn ddyfnach yn y Dinesydd print.,” meddai. Ma fe’n gefnogol iawn i’r syniad y dyle pawb gyfrannu mewn iaith naturiol a thafodiaeth rhywiog. Mae e di gweld aelodau’r teulu yn textio yn Gymraeg. “Iaith ffwrdd a hi yn aml ond os nad y ni’n fodlon i dderbyn hyn er mwyn denu r ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg fel cyfrwng byw, yna ma fe ar ben arno ni.”

A beth am tip? “Paid a digio pobl.”  Reit te – Dim digio digidol— croeso i bawb!!!

Rhannu'r erthygl hon