Gôl ail hanner yn sicrhau tri phwynt i Gaerdydd

20 Awst 2014

Caerdydd 1 Wigan 0

Gan P.D.W.B

Mae pel-droed yn llawn ystrydebau. ‘Os ych chi’n gallu ennill pan dych chi ddim yn chwarae’n dda ry’ch chi’n dîm da’. Ar sail hwnna mae Caerdydd yn dîm gwych.

Ennillodd Wigan bron pob un o’r ystadegau……mwy o feddiant, mwy o siots, mwy o gorneli……… ond…….ystrydeb arall…….goliau sy’n ennill gemau.

Felly, er gwaetha perfformiad di-fflach (yn enwedig yn yr hanner cynta), bydd pawb sy’n gysylltiedig â Chaerdydd yn hapus gyda’r canlyniad sy’n rhoi nhw’n ail yn yr adran.

David Marshall yn awdurdodol

David Marshall yn awdurdodol

A basai fe’n anheg i beidio canmol rhai o chwaraewyr yr Adar Gleision. Yn yr amddiffyn roedd Marshall yn awdurdodol iawn fel arfer ac o’i flaen e cafodd Connolly, Fabio a’r bachgen newydd Morrison gemau cadarn iawn.

Creadigrwydd, neu diffyg creadigrwydd i fod yn gywir, oedd y broblem. Gormod o ‘hit and hope’.

Gwellodd pethau dipyn bach yn yr ail hanner diolch i newidiadau yn siâp y tîm a’r personnel. Cafodd Daehli (chwaraewr ifanc talentog iawn) hanner cynta siomedig a doedd e ddim yn syrpreis mawr i weld Pilkington yn dod yr y cae yn ei le ar ol yr egwyl. Gwnaeth y chwaraewr newydd o Norwich ddigon i awgrymu y bydd e’n gaffaeliad i’r clwb.

Daeth y gôl o gic gornel……fel shwt gymaint o goliau yn ystod amser Malky. Arwydd da efallai? Sgoriodd Maynard o un llathen, bron ei unig gyfraniad i’r gêm!

Daeth Le Fondre a Guerra ar y cae am y chwarter awr ola, y ddau’n edrych yn siarp iawn. Hoffwn i weld Guerra’n dechrau rywbryd. O beth dw i wedi gweld ohono fe mae’n chwaraewr talentog iawn.

Heb golli ar ôl tri gêm felly. Pa mor dda yw Caerdydd te?

Gofynnwch i fi eto ar ôl deg gem.

O na……ystrydeb arall!
Chwaraewr y gêm: Fabio

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma