Gigs yn rhad ac am ddim yn y Sherman

24 Mai 2014

Gan Bethan Jones-Arthur

Mae Theatr y Sherman wedi bod yn hanfodol i ddiwylliant Caerdydd am flynyddoedd. Siaradom ni a Adam Jones am y gigs mae’r Sherman yn cynnig i’r cyhoedd yn rhad ac am ddim.

Ers faint o amser y mae’r Sherman wedi cynnig gigs am ddim? Beth oedd y sbardun?

Erbyn hyn yr ydym wedi bod yn cynnal gigs am flwyddyn a hanner. Rwy’n meddwl taw’r rheswm gwreiddiol oedd ar ôl cael sgwrs yn yr adeilad ambiti’r “scene” cerddoriaeth leol gryf, a’r teimlad oedd y dylen ni gynnig llwyfan ar gyfer y bandiau ‘ma. Mae hefyd yn ffordd wych i bobl ymweld â’r theatr a fyddai fel arall byth yn gweld yr adeilad.

Ydy’r ffaith fod llawer o myfyrwyr yn byw yng Nghaerdydd yn dylanwadu ar ba fath o adloniant mae’r Sherman yn  cynnig?

Rydym wedi sylwi nid y myfyrwyr yw ein prif gynulleidfa felly dyw hwnna ddim yn effeithio ar ein dewisiadau. Y peth pwysicaf yw’r gerddoriaeth ac os ydi’n addas ar gyfer y gofod.

Oes unrhyw digwyddiadau arall am ddim?

Rydym yn cynnal nosweithiau “Scratch” sef llwyfan i awduron a pherfformwyr i drio allan eu gwaith am y tro cyntaf o flaen cynulleidfa, mae’r nosweithiau yma’n boblogaidd iawn ac yn ddiddorol  i weld. Rydym hefyd yn rhoi llwyfan i ystod eang o grwpiau yn ein cyntedd, o ddysgwyr Cymraeg, i grwpiau gwau, bob math o bethau!

Pam ydy cynnig adloniant am ddim yn bwysig? Ydy e’n flaenoriaeth?

Rydym yn teimlo bod e’n  bwysig  bod e’n rhad ac am ddim gan ei fod yn ein gosod ar wahân i ran fwyaf o nosweithiau eraill, ac yr wyf yn meddwl bod ein cynulleidfaoedd yn gwerthfawrogi hynny, mae’n ychwanegu at awyrgylch hamddenol y nosweithiau.

Sut ydych chi’n cyrchu’r perfformwyr?

Ar y dechrau roedd gennym restr fawr o fandiau byddem wrth ein boddyn clywed yn  chwarae ac wrth i’n henw da dyfu mae’n golygu bod artistiaid a pherfformwyr yn awr yn dod i ni, sydd yn gyffrous iawn.

Pwy sy’n chwarae yn y gig ar Mehefin 4ydd?

Y Sesiwn Cyntedd nesaf fydd The Manatees a Laurence Made Me Cry, perfformwyr lleol hynod o dalentog, mae’n mynd i fod yn llawer o hwyl…

Oes angen archebu tocynnau?

Dim o gwbl, dim ond troi i fyny ar y noson sydd angen!

A fydd y Sherman yn cynnig mwy o gigs am ddim yn y dyfodol?

Y gobaith yw cynnal y gigs yn fisol, ac yn chwarae’r un nesaf fydd Gwenno Saunders a Carcharion ar 4 Gorffennaf!

Gig am ddim: The Manatees a Laurence Made Me Cry yng nghyntedd Theatr y Sherman am 8yh, 4ydd Mehefin.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma