Gigs bach y Fro

10 Hydref 2014

Fe fydd gig cyntaf Menter Bro Morgannwg yn cael ei gynnal yn nhafarn y Windsor, Penarth ar Hydref 24 o 8 pm ymlaen.

Mae’r gigs yn cael eu trefnu ar y cyd gyda Clwb Ifor Bach ac Al Lewis a Kizzy Crawford fydd yn canu gyda DJs Elan a Mari yn cyfrannu hefyd.

Tocynnau £8 oddi wrth Ffion@MenterBroMorgannwg.org neu wrth y drws.

Trefnwyd mewn partneriaeth rhwng Menter Bro Morgannwg a Chlwb Ifor Bach
Cydnabyddir cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru, BOOM Pictures Cymru, Cyngor Tref y Barri a Chyngor Tref Penarth

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma