Gigs Bach y Fro: Meic Stevens a Gareth Bonello

25 Ebrill 2015

Neithiwr fe gafwyd noson  arbennig  gan Meic Stevens a Gareth Bonello yn nhafarn y Windsor, Penarth fel rhan o Gigs Bach y Fro. Roedd Gwenda Richards yno:

Roedd yr ystafell gefn yn llawn i glywed Meic,  un o eiconau roc mwyaf Cymru yn perfformio ei ganeuon enwocaf. Gan ddechrau gyda Cân Walter fe symudodd yn gyflym drwy’r repertoire- Gwin a mwg a merched drwg, Ysbryd Solfa, Tryweryn a Erwan.

Trefnwyd y gig yma gan Menter Iaith Bro Morgannwg a diddorol oedd clywed Meic yn diolch am y cyfle i berfformio i gynulleidfa Gymraeg oherwydd yn ei brofiad e, yn anaml byddai gig o’r fath yn awr yn cael ei gynnal yn y Gorllewin. “Cei di ddim cyngerdd fel hyn yn y Gorllewin a  diolch i bawb am ddod ma heno  – ma ni’n cal hwyl ma yn dathlu ein Cymreictod, achos ma Cymreictod yn y gorllewin ar y ffordd mas.” Dwi licio’r ffordd ma Meic yn galw pawb yn ‘ti’… hyd yn oed cynulleidfa cyfan!

Wrth gyflwyno ‘Gwely Gwag’ cyfeiriodd at ei salwch a bod ei lais yn gwella ar ôl tair blynedd o driniaeth. Roedd yn swnio’n grêt i fi ac yn amrywio o baled fel Bobby Sands i blues y Delyn Aur. Mae’r arthritis wedi dal ei afael ar ei law chwith mynte fe, ond mae’n dal yn gallu trin y gîtar fel meistr er iddo cyfadde methu  ambell i gord barre yng Nghan Walter.

Ymlaen a ni a dechreodd canu ‘Daeth neb yn ôl’. Ond stopiodd ar ôl dwy bennill gan wfftio’r gan am fod yn rhy hir! Ma’r hiwmor ‘na o hyd. Ymunodd pawb gyda’r ‘greatest hits’ fel Douarnanez, y Brawd Houdini ac i gloi, Ar lan y môr.

Gitar Gareth Bonnello yn swynol

Gareth Bonello

Newidiodd cywair  ail hanner y noson gyda Gareth Bonello yn canu  caneuon o’r traddodiad morwrol fel Bachgen Mam a Hiraeth am Feirion ac yna sawl cân  oddi ar ei albwm The Gentle Good, lle mae dylanwad offerynnau Tseiniaidd yn gryf.  Mae’n llwyddo i gyfleu synau y rhain ar y  gitar yn arbennig o gelfydd.

Do, we ni di cal hwyl na — ac edrychaf ymlaen i’r Gig Bach y Fro nesa gyda Steve Eaves fis Mehefin.

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma