Gig gwerin Tafwyl yn hwylio’r Cornwall

21 Mehefin 2013

Gan Sioned Mills

Ar fin nos Fercher o hirddydd haf mi fentrodd nosweithiau gwerin Cwpwrdd Nansi o ganol y ddinas i Grangetown fel rhan o’r ŵyl Gymreig Tafwyl ledled y ddinas, ac yn ei sgil fe ddenodd un o gynulleidfaoedd mwyaf yn hanes y Cwpwrdd.

Cynulleidfa'r Cornwall

Cynulleidfa’r Cornwall

Cafodd tair o berfformwyr gwerin gorau Cymru wrandawiad cyfareddol gan drigolion Cymraeg a di-gymraeg Grangetown yn nhafarn hanesyddol Y Cornwall. Yno yn perfformio oedd  Delyth ac Angharad Jenkins, sef y ddeuawd mam a merch DNA a’r gantores a DJ Georgia Ruth Williams.

Perthynas greadigol

Roedd Cerys Matthews i’w gweld yn y gynulleidfa, gan iddi chwarae a chefnogi DNA a Georgia Ruth ar ei rhaglen 6Music. Wrth i Angharad o DNA ddiolch iddi am fod mor garedig â chwarae eu trac ar ei rhaglen, cyhoeddodd Cerys ei fod yn fraint i’r gynulleidfa eu clywed nhw, i gymeradwyaeth mawr y dorf!

Roedd y sain o ddrysau’r dafarn eitha gwahanol i floeddiau ffans CPD Caerdydd ar noson arferol, gyda thelyn a ffidil DNA yn denu ambell i ‘local’ mewn gyda chrych ar eu talcen. Buan iawn ymlaciodd pawb i’r teimlad o barlwr yng Nghymru Fydd – roedd traciau fel ‘Nadolig Abertawe’ a Brandy Cove‘ yn uchafbwyntiau yn eu set hwylus a breuddwydiol am yn ail. Rhaid deud hefyd, mi oedd sgwrsio Delyth ac Angharad rhwng y caneuon yn hyfryd i’w glywed, yn dangos perthynas gynnes a chreadigol tu hwnt.

Tarodd llais Georgia Ruth dinc llawn blas yr heli wrth i’r dafarn forwrol wrando ar ail ran y gig.

Yn perfformio caneuon o’i halbums cynharach, melodïau traddodiadol a rhai traciau oddi ar ei halbum newydd ‘A Week of Pines  – roedd hi’n gantores hypnotig i’w chlywed,

Georgia Ruth yn swyno

Georgia Ruth yn swyno

gyda synnwyr hiraeth y môr yn agos i’r wyneb. I mi, roedd ‘Hwylio’, o’i EP cyntaf yn dorcalonnus, ac yn gyflwyniad gwych i mi i sain byw’r artist hon.

Allai ‘mond cymharu Georgia i ryw fath o Kate Bush gwerin Gymreig – yn hiraethus, swynol ac yn codi’r tamed lleiaf o ofn wrth i chi wrando’n astud arni.

Daeth teimlad od iawn imi yn ystod y gig, gan feddwl am y noson lawen yn nyfodol 2033 yn ‘Wythnos yng Nghymru fydd’ Islwyn Ffowc Elis (ddim isie troi hwn yn damed rhy ddiwylliedig chwaith!). Roedd Elis yn rhagweld byddai’r Cymry yn dal i werthfawrogi’r traddodiad gwerin mewn nosweithiau yn nhai ei gilydd, a dyna arlliw o’r teimlad ges i yno.

Wrth i ni adael, sbecies i driawd yn taro’r ffidil a phibgorn yn y gornel, ond mi oedd Sky Sports wedi ei hen ail-danio uwch eu pennau. Gobeithio bydd y Cwpwrdd yn ôl yn y Cornwall yn fuan iawn, ac yn denu mwy o’r trigolion lleol i flasu elfen arall ar fywyd Cymreig.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma