Jeno Lewis

Geraint Jarman yn derbyn Gwobr Cyfraniad Arbennig

6 Mawrth 2017

Bythefnos yn ôl, aeth Rhys Dafis i Wobrau’r Selar 2017. Cyflwynwyd un o arwyr y Sîn Roc Gymraeg gyda gwobr ‘Cyfraniad Oes’ gan gylchgrawn Y Selar ar y nos Wener yn Aberystwyth.

Gig arbennig

Yn ogystal â derbyn y wobr, cymerodd y cerddor o Gaerdydd ran mewn sgwrs gydag Emyr Glyn Williams, un o sefydlwyr y label recordio Ankst, a chwaraeodd set acwstig mewn gig arbennig yn neuadd Pantycelyn, fel rhan o benwythnos Gwobrau’r Selar.

Agorwyd y gig gan The Gentle Good, sef enw llwyfan y cerddor gwerin o Gaerdydd, Gareth Bonello. Mae Gareth wedi cyfrannu at dair albym diwethaf Jarman, gan gynnwys pob cân ar ei albym diweddaraf, y gwerinol Tawel yw’r Tymor, felly roedd yn ddewis naturiol i agor y noson. Ymysg yr uchafbwyntiau roedd ‘Pen Draw’r Byd’ oddi ar ei albym ddiweddaraf, Adfeilion, a ‘Llosgi Pontydd’, ei gân mwyaf adnabyddus. Mae’n hoff o siarad wrth diwnio’i gitâr rhwng caneuon, ac roedd y straeon, er yn gyfarwydd i unrhywun sydd wedi bod i un o’i gigs o’r blaen, yn dal yr un mor ddoniol ag erioed.

Jarman yn perfformio

Yna daeth y foment yr oedd pawb yn aros amdani. Chwaraeodd Jarman a’r band set o ganeuon acwstig oddi ar ei dair albym diweddaraf, ac er bod y band yr un peth a’i berfformiadau arferol (heblaw am Gareth Bonello), roedd yna naws llawer mwy minimalistaidd i’r gig hwn i’w gymharu â’r setiau rwyf wedi ei weld yn chwarae yn y gorffennol. Am fod yr awyrgylch yn hamddenol a’r dorf yn gwrando’n astud, roedd yn medru sôn am gefndir ac ystyr y caneuon cyn eu chwarae, oedd yn ychwanegu haen arall i’r profiad. Fy ffefrynnau o’r set yma oedd ‘Tawel yw’r Tymor’, ‘Helo Hiraeth’, ‘Brecwast Astronot’ a’i gân olaf, ‘Luned yn y Cae’.

Mewn penwythnos llawn bandiau gwych dyma oedd fy uchafbwynt i, ac mae’n amlwg o ymateb y dorf fod llawer yn cytuno. Mae’n anodd meddwl am unrhyw artist arall o’r 70au a fedrai chwarae set cyfan o ganeuon sy’n llai na deg mlwydd oed a chael y fath ymateb! Roedd hefyd yn ddiddorol gweld set oedd yn gymaint o ymadawiad o’i gigs arferol. Ers rhyddhau ei albym cyntaf, Gobaith Mawr y Ganrif, yn 1976, record oedd yn cymysgu reggae, roc trwm, a gwerin, mae wedi dod yn adnabyddus am gigs swnllyd a chyffrous, ond gwnaeth y noson hon ddangos ochr hollol wahanol ohono. Mae’n artist toreithiog sydd wedi arbrofi gyda nifer o genres gwahanol, ac wedi llwyddo i addasu ei arddull i fynd gyda’r amser. Mae’n braf ei weld yn cael cydnabyddiaeth am ei waith, a gobeithiaf y bydd yn parhau i ryddhau cerddoriaeth am flynyddoedd i ddod.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma