Ffeindio ein bocs bach cyntaf

Geo-beth?

30 Gorffennaf 2014

Gan Manon Hammond

Ychydig o ddyddiau yn ol roeddwn i a fy mrawd yn edrych ar restr o bethau dylech chi drio gwneud cyn eich bod yn 11 a 3/4. Dwi’n 11 nawr felly well i fi frysio.

Ar waelod y rhestr fe welom ni un peth ar y rhestr doedd yr un ohonom wedi gwneud, “Geo-glecio.” Doedd dim syniad gennym ni beth oedd geoglecio,fel llawer o bobl eraill dwi’n siwr, ond yn lwcus i ni roedd mam wedi sylwi ar gamgymeriad! Geogelcio yw’r gair go iawn, nid geoglecio. Twt twt yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol!

Er gwaethaf camgymeriad sillafu roeddwn ni ar bigau’r drain i ddarganfod beth oedd geogelcio. Wel, mae’n ymddangos mae geogelcio yw llenwi bocs unrhyw faint, a’i guddio mewn lle dirgel, a llefydd cuddio gwych! Yna rydych yn rhoi gwybodaeth am le cudd y geogelc ar safle we sydd ar gael ar app arbennig. Gall unrhyw un sydd a diddordeb fynd i chwilota am y geogelc. Ar ben hynny does dim ots os taw mynd am dro byr o amgylch eich ardal neu mynd am daith hir dros fynydd drwy’r dydd rydych chi am ei wneud, mae geogelc perffaith yn sicr o fod yn rhywle.

Efo’r bocsys mawrion mae modd cyfnewid anrhegion bach hefyd, e.e marblis, bathodyn neu hyd yn oed caead botel bop! Un o’r pethau mwyaf pwysig am geogelcio yw eich bod yn cofnodi eich enw mewn llyfr cofnod sydd ym mhob un geogelc, dim ots pan mor fawr neu fach yw’r bocs.

Cofnodi enw yn y llyfr bach

Cofnodi enw yn y llyfr bach

Mae fy mhrofiad i efo geogelcio yn un diddorol oherwydd gyda fy ngeogelc cyntaf roedd pawb mor gyffrous ac wedi ymgolli’n llwyr yn y byd geogelcio yn syth! Y noson honno doeddwn i ddim yn gallu peidio meddwl am ba fath o geogelciau y byddwn ni’n ffeindio fore trannoeth.

Felly fe aeth fy nhad , fy mrawd a finnau i chwilio’n ddi-baid am geogelciau drwy’r bore, ond roedd siom i ddilyn achos yn y geogelc cyntaf fe ffeindion ni: gragen malwoden, hen ddarn o bapur, caead Fanta a gesiwch beth- yn y bocs roedd gw seimllyd, ych a pych! Dim cymaint o lwc ar ein ail geogelc. Ond wnaethom ni ddim gadael i hyn ladd ein hysbryd da,ac o ganlyniad fe aethom ymlaen i ddarganfod mwy o geogelciau. Diolch byth ein bod ni wedi gwneud hyn oherwydd fe ffeindion ni sawl geogelc newydd a diddorol. Roedd hyd yn oed geogelc yn ymwneud a cherrig yr orsedd!

Tri pheth gwael am geogelcio: weithiau mae hi’n gallu bod yn andros o siom os nad ydych chi yn medru darganfod y geogelc. I fod yn onest, dydw i ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth ar wahan i hynny sy’n wael am y profiad o geogelcio felly dim ond un sydd ar y rhestr.

Tri pheth da am geogelcio: gwybodaeth am fapiau a thechnoleg, mae’n cael y teulu i gyd allan o’r ty i dreulio amser efo’i gilydd, ac yn bwysicach fyth, mae’n rhoi cyfle gwych i chi fynd i gael llawer o hwyl yn darganfod rhannau a llwybrau yng Nghaerdydd sy’n newydd i chi. Ac i gael sbort efo’ch ffrindiau a’ch teulu tra’n gwneud hyn!

Cuddio'r bocs heb i neb sylwi!

Cuddio’r bocs heb i neb sylwi!

Buaswn yn bendant yn argymell geogelcio i unrhyw un o unrhyw oedran. I ychwanegu at y pwynt hwnnw , fe hoffwn argymell geogelcio i bobl o wledydd tramor . Rydw i’n dweud hyn achos ei fod yn weithgaredd perffaith i ddod i wybod am Gaerdydd yn well.

Diolch am ddarllen fy adroddiad ac ewch i geo-gelcio – yfory!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma