Gemau Cymru 2014

4 Gorffennaf 2014

Cynhelir Gemau Cymru dros y penwythnos mewn gwahanol leoliadau ar draws y ddinas, gan roi’r cyfle i 1,000 o bobl ifanc rhwng 9 a 20 mlwydd oed gystadlu mewn amrywiaeth o chwaraeon gwahanol ar lefel genedlaethol.

Dyma’r bedwaredd flwyddyn i’r Gemau ddigwydd yng Nghaerdydd. Yr Urdd a’i phartneriaid sy’n trefnu’r digwyddiad ac eleni mae cystadlaethau’r ŵyl yn cynnwys athletau, gymnasteg, pêl-rwyd, tennis bwrdd, canŵio, triathlon, aquathlon, rygbi saith bob ochr a phêl-rwyd.

Yn ystod y penwythnos, bydd lleoliadau’r cystadlaethau yn agored i’r cyhoedd ymuno â’r cystadleuwyr i’w cefnogi. Mae’r lleoliadau’n cynnwys Stadiwm Ryngwladol Caerdydd, Canolfan Cenedlaethol Chwaraeon Cymru, Canolfan Hamdden Maendy, Canolfan Athletau Dan Do Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Chanolfan Ryngwladol Dŵr Gwyn Caerdydd.

Am y tro cyntaf mae clybiau rygbi wedi cael eu gwahodd i gystadlu drwy Undeb Rygbi Cymru, gan roi’r cyfle i rai o oreuon ifanc y clybiau ddod â thimau i chwarae yn y gystadleuaeth saith bob ochr rygbi.

Meddai seren rygbi saith bob ochr Cymru, Lee Williams, un o lysgenhadon y Gemau: “Mae Gemau Cymru yn rhoi’r cyfle i blant a phobl ifanc gystadlu ar lefel genedlaethol, gan ddefnyddio rhai o leoliadau chwaraeon gorau Cymru. Mae’n gyfle i gymryd y camau cyntaf tuag at gael eich dewis ar gyfer chwaraeon Olympaidd, Paralympaidd a Gemau’r Gymanwlad.

“Mae’n sicr y bydd gan rai o’r cystadleuwyr ifanc sy’n cymryd rhan yn Gemau Cymru y potensial i gyrraedd y brig. Rwy’n dymuno’n dda i’r Urdd a’i phartneriaid yn Gemau Cymru 2014, ac yn falch iawn o fod yn llysgennad i’r cystadlaethau rygbi ar gyfer y digwyddiad.”

Yn ôl Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: “Mae Gemau Cymru yn bartneriaeth rhwng y cyrff llywodraethu chwaraeon gwahanol, yr Urdd a’r noddwyr HSBC, Yswiriant Doodson, Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru. Rydym yn diolch iddynt am eu cefnogaeth barhaus ac hefyd i Brifysgol Caerdydd am ei chefnogaeth gyda’r tîm ffisiotherapi.

“Dyma gyfle gwych i ni arddangos a datblygu talent chwaraeon Cymru tra, ar yr un pryd, yn rhoi’r cyfle iddynt hefyd glywed a defnyddio’r iaith Gymraeg drwy eu gweithgareddau chwaraeon. Er mai’r cystadlaethau yw ffocws y digwyddiad, mae’r elfen gymdeithasol a’r ddisgyblaeth sydd ei angen i gymryd rhan mewn, yn gyfle datblygu unigryw i’r bobl ifanc.”

Am ragor o fanylion, gan gynnwys yr amserlen, ewch i www.urdd.org/gemaucymru

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma