Gêm ardderchog ond torcalon yn y funud olaf

28 Rhagfyr 2013

Uchod, Frazier Campbell yn sgorio : Caerdydd 2 Sunderland 2

Adroddiad Gwenda Richards

Roedd na gyffro drydanol yn stadiwm Caerdydd  drannoeth i ymadawiad Malky Makay- sut fyddai’r adar gleision yn ymateb i’r holl drafferthion ?

Wel, gethon ni wybod o fewn y funud cyntaf fod na dro ar fyd yn strategaeth Caerdydd , gyda Jordon Mutch yn rhuthro at y cwrt cosbi, cael ei lorio a chael cerdyn felen am ”ddeifio”. Am  yr hanner cyntaf yn erbyn Sunderland roedd y crysau coch fel tîm hollol gwahanol i’r hyn oedden nhw dan Malky- yn pasio’n gelfydd yng nghanol y cae ac yn mynd am y gwrthwynebwyr gyda thân yn ei boliau – yn chwarae gyda’i gilydd, i’w gilydd.

Jordon Mutch, sgoriwr y gôl gyntaf

Jordon Mutch, sgoriwr y gôl gyntaf

Roedd Frazier Campbell yn chwarae yn y blaen fel arfer ond heddiw roedd ganddo fwy o gefnogaeth o’i gwmpas- Kim Bo Kyung, Craig Noone a Jordon Mutch . Ac yn y canol roedd Gary Medell, nol ar ol y ffliw, yn gadarn fel craig.

Un i'w wylio- Craig Noone

Un i’w wylio- Craig Noone

Gyda David Kerslake y rheolwr cynorthwyol a Joe McBride yn gafael yn yr awennau, fe newidiodd  y strategaeth . Allan a’r or ddibyniaeth ar gicio pêl i fyny’r cae gan obeithio fydde ”rhwbeth yn digwydd”,  ac yn ei le chwarae medrus gan Noone  a Mutch. Roedd hwn yn chwa o awyr iach ar ôl perfformiadau diflas y gemau diweddar o dan y Sgotyn.

Roedd Caerdydd yn domiwnyddio’r chwarae a daeth y gôl gyntaf  o fewn chwe munud . Roedd Mutch  a Campbell yn cyfuno’n dda gyda’i gilydd ac wedi i Campbell cipio’r bel oddi ar Valentin Roberge fe basiodd y bêl  yn gelfydd i Mutch  nath redeg am y gôl ac ergydio. Tarodd y bêl  yn erbyn i goes Modibo Diakite a mewn a hi. “This one’s for Malky” canodd y dorf.

Cafodd Mutch gêm arbennig a methodd e a ‘r capten Steven Caulker bobo beniad cyn y gôl gyntaf. Gyda mwy o hyder heddiw roedd Kevin Theophile-Catherine a Craig Noone yn gwibio i lawr yr asgell dde fel milgwn.

Ki Sung-Yeung chwaraewr gorau Sunderland

Ki Sung-Yeung chwaraewr gorau Sunderland

Cafodd Sunderland sawl cyfle hefyd gyda chwaraewr gorau Sunderland Ki Sung- Yeung , a Fabio Borini yn denu arbedion  gwych gan David Marshall .Daeth Whittingham a Kim Bo yn agos hefyd a dim ond arbedion da gan golwr Sunderland, Manonne yn eu hamddifadu

Dechreuodd yr ail hanner yn weddol tawel ond fe aeth Mutch i lawr yr asgell chwith, gwibio heibio tri amddiffynnwr a croesi i Campbell nath rhwydio’n dwt i ddanfon y dorf i feddwl…. hmmmm Malky? Pwy oedd e?

Yn anffodus,  cafodd dri o chwaraewyr ymosodol chimwth Caerdydd eu heilyddio- gyda Kim Bo, Noone a Campell yn mynd oddi ar y cae a Gunnarsson, Don Cowie a Cornelius yn dod ymlaen. Aeth pethau o chwith gyda Sunderland yn ymosod ac o fewn dim roedd yr hen athroniaeth yn ei le unwaith eto. Pryd neith tîmau sylweddoli taw y ffordd gorau i amddiffyn mantais o ddwy gôl yw i gadw meddiant ac ymosod. Ond aeth Caerdydd adael i’r gwrthwynebwyr ddod atyn nhw, a cholli ffocws.  Sgoriodd Steven Fletcher pan oedd yr amddiffyn yn cysgu ac yn yr amser ychwanegol cafodd Jack Colback bach o lwc drwy help coes Caulker i  ddod a’r Cathod Du yn gyfartal.

Yn y flwyddyn newydd mae gan Caerdydd mynydd o’u blaenau, gyda tair gêm i fwrdd yn erbyn Arsenal, a’r ddau dîm o Fanceinion. Ond o leiaf cawsom ni hanner cyntaf gwefreiddiol yn llawn addewid.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma