Gary Slaymaker: ‘Arswyd? Ma fe’n obsesiwn ‘da fi!’

29 Hydref 2013

A hithau’n calan Gaeaf nos fory fe fydd y darlledwr a digrifwr Gary Slaymaker yn cyflwyno O’r Arswyd ar BBC Radio Cymru lle fydd yn edrych ar boblogrwydd a dylanwad arswyd o fewn llenyddiaeth, ffilm a theledu yng Nghymru. Aeth ein gohebydd Dai Lloyd draw i holi Gary.

Beth allwn ni ddigwyl yn y rhaglen yma a pham gwneud rhaglen arswyd?

Wnes i wneud y rhaglen a’i ysgrifennu yn bennaf achos bod arswyd wedi bod yn obsesiwn – neu yn gariad – i fi ers blynyddoedd. Dwi’n cofio gweld ffilm arswyd gyntaf yn wyth mlwydd oed, on i’n darllen nofelau James Herbert yn 14 mlwydd oed, ac mae e wastad wedi bod yn rhan o’m mywyd i. ‘Na chi beth yw e – wi wedi sylwi bod tŵf i’w weld mewn poblogrwydd ymysg pobl sy’n defnyddio arswyd yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf felly gadewch i ni checo pwy sy’ mas yna, a’i rhoi at ei gilydd. Beth sy’n ddiddorol a beth yw’r sbort gyda’r rhaglen yw’r cyfranwyr gwahanol ni wedi ffeindio sydd wedi agor fy llygiad i ymhellach – mae yna stwff oeddwn i ddim yn gwybod amdano mas yna. Beth sy’n dda yw mae’n amlwg bod ‘da ni hanes arswyd yng Nghymru – o fewn llenyddiaeth beth bynnag. Mae ffilm yn fwy newydd a fi’n credu bod pobl wedi hen arfer gweld ‘cig a gwaed’ ond be sy’n neis gyda arswyd yw mae’n mynd reit nol i’r Mabinogi trwyddo i ‘Gothic Novels’ oes Fictoria, ac mae Arthur Machen yn amlwg yn un o enwau mawr dim jyst o fewn Cymru ond y byd arswyd – mae ei ddylanwad e ymhobman. Ac wrth gwrs mae yna awduron mawr sy’n dechrau cymryd at y maes hefyd.

Pryd allan ni glywed y rhaglen?

Mae’r rhaglen yn mynd allan gyntaf ar Hydref 31 am 2yh, ar Radio Cymru – Nos Calan Gaeaf, ac mae yna ail-ddarllediad ar y 3ydd o dachwedd jyst cyn arswyd arall – lle ni’n colli yn erbyn Abertawe! Ond gobeithio ddim. Bydd e hefyd ar gael ar y BBC i-player – byddwn ni’n neud pwynt o hysbysebu hi ‘to fel bod pobl yn gallu gwrando arni unrhywbryd.

A beth os mae pobl ishe cadw mewn cysylltiad â’r datblygiadau arswydus yn dy fywyd di?

Wel, gallen nhw ddod i weld fi’n neud stand up achos ma ’mywyd cyfan i yn cael ei ddatgelu yna ac yn un hunllef hir. Neu dwi ar Facebook fel Gary Slaymaker neu allwch chi ddilyn fi drwy Twitter @theslay.

Oes angen i bobl fod yn ofnus wrth wrando ar y rhaglen neu ydy e’n ddigon saff gwrando arni ar Nos Calan Gaeaf?

Mae Bethan Mair, y golygydd, yn mynd mewn i ambell i fanylyn ynglyn â’r Mabinogi falle fydd neud i bobl tagu ar eu cinio dydd Sul, ond heblaw am hynny… wi’n gobeithio bydd rhywun yn cael harten a marw t’wel achos ‘sdim shwt beth â bad publicity – ‘na’r ffordd wi’n edrych arno fe!  Na, cadwch y plant yn ystafell wahanol a ddylech chi fod chi’n iawn…

Fe fydd
O’r Arswyd ar BBC Radio Cymru ar Ddydd Iau, Hydref 31 am 2yh, ac ailddarllediad ar ddydd Sul, Tachwedd 3ydd am 1.30yh

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma