Gareth Jones yn dod â Showboat i’r Bae

23 Gorffennaf 2014

Mae Gareth Jones, cyfarwyddwr cerdd Showboat wrth ei fodd yn byw yn y Bae ar ôl symud yma o Gilfynydd ym 2004

Yn ystod ei yrfa disglair gyda’r WNO o 1990 i 2008, mae Gareth wedi arwain 22 o gynhyrchiadau, popeth o Billy Budd i Turandot a Madam Butterfly.

Yn wreiddiol o ochrau Porth Talbot mae’n  ystyried Caerdydd yn gartref nawr er nad yw’n cael llawer o amser i dreulio yma oherwydd ei amserlen prysur yn arwain cerddorfeydd a threfnu perfformiadau cerddorol ar draws y byd.

Yn 1996 fe sefydlodd Sinfonia Cymru sy’n awr yn cael ei ystried yn brif gerddorfa siambr Cymru. Felly sut mae’n teimlo am fod yn gyfarwyddwr cerdd i Showboat- ac yn wir beth yw ei rôl gyda chwmni Cape Town Opera.

“Mae na nifer o sioeau cerdd y gall cwmniau opera eu perfformio- fel West Side Story a Sweeny Todd er enghraifft ac mae Showboat  un o’r clasuron, felly wrth ymwneud a Showboat a nes ymlaen, Sweeny Todd yn Eisteddfod Llangollen, dwi’n dipio fy nhraed i mewn i fyd sioeau cerdd gyda ddau o gampweithiau yr ugeinfed ganrif.”

Nid yw’n rhagweld y bydd yn symud yn gyfangwbl i’r cyfeiriad yma ond mae wedi croesawi’r sialens o gyfuno canu gyda deialog. Mae cymeriadau fel Magnolia a Gaylord Ravenal yn galw am leisiau operatic, ychwanegodd. “Dim crooner yw Ravenal, mae angen tenor go iawn, a’r ffaith bod Showboat a Sweeny Todd yn gampweithiau theatr cerdd- dyna beth a’m denodd i .”

Roedd y gwaith o hyfforddi, cyfarwyddo a llwyfannu wedi’u cyflawni cyn i Gareth ymuno a’r cynhyrchiad. “Fy rôl i yw cadw’r perfformiadau’n ffres, i gadw’r cantorion yn y presennol ac i gadw lefel egni pawb i fyny, ” meddai. Roedd wrth ei fodd yng nghwmni’r cantorion yn Cape Town.

“Ar ôl dwy awr a hanner o berfformiad roedd pawb yn gwenu a chwerthin, pob un yn llawn egni,” dywedodd. Un gwhaniaeth mawr rhwng De Affrica a’r wlad yma ychwanegodd, yw fod pob aelod o’r corws yn cael hyfforddiant un wrth un. “Dyw hyn ddim yn nodweddiadol ac efallai gallwn ni ddysgu llawer oddi wrth y cwmni.”

Mae Gareth yn edrych mlaen i gallu fwynhau treulio amser yn ei fflat yn y Bae.  “Mae mor braf yma, mor gyfleus a gallwch gerdded i bobman. ”

Un o’i hoff lefydd i fwyta yw bwyty Indiaidd Moksh. “Y lle gorau heb os- dim dadl.”

Fe fydd Gareth yn gorfod pacio’i ges cyn bo hir. ” Dwi’n mynd  gyda Bryn Terfel sy’n canu gyda’r Orchestre National de Belgique ym Mharis a Brwsel, i Wŷl Brisbane i arwain yr ENO yn The Perfect American yn ogystal  ag Eisteddfod Llangollen. Ma’r adeg yma o’r flwyddyn yn boncyrs. ”

Fydd e siwr o fod yn  gweld ishe curry bach ar ôl yr holl deithio mae’n siwr.

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma