Galw am wirfoddolwyr i wyl Womex 13 Caerdydd

23 Medi 2013

Ydych chi wedi clywed bod WOMEX 13 yn dod i Gaerdydd yr Hydref hwn? WOMEX 13 yw’r wyl gerddoriaeth byd flynyddol sydd am y tro cyntaf eleni yn dod i Gymru!  Bydd Caerdydd yn fwrlwm o gerddoriaeth rhwng dydd Mercher 23ain a dydd Sul 27ain o Hydref gyda 60 cyngerdd, gyda thros 300 o artistiaid, ynghyd ag arddangosfa gan 650 o gwmnïau gan fwy na 90 o wledydd. Dyma eich cyfle chi i fod yn rhan o’r wyl fyd-eang unigryw hon – mae WOMEX 13 yn chwilio am wirfoddolwyr!

Gwyneth-Glyn-and-Tauseef-Akhtar

Cyfle i weld Gwyneth Glyn yn Womex 13

“Mae bob math o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael yn ystod wythnos yr wyl o ddiwrnod i wythnos gyfan! Gallech fod yn gweithio fel rhedwr yn trefnu anghenion y bandiau, yn cynorthwyo ar y stondinau a drysau neu  yn gweithio yn y swyddfa gynhyrchu. Efallai mai helpu’r criw technegol yn y ddwy ganolfan fydd yn addas i chi, neu gynorthwyo ymwelwyr o amgylch y ddinas. Beth bynnag fydd eich rôl, prif nod gwirfoddolwyr WOMEX yw sicrhau bod yr wyl yn rhedeg mor hwylus ag sydd bosibl i bawb, wrth fwynhau’r profiad eich hun” Llinos Williams, Cydlynydd Gwirfoddolwyr WOMEX 13

Trwy wirfoddoli, yn ogystal â phrofi’r wefr o weithio mewn gwyl rhyngwladol mae nifer o ‘perks’ i wirfoddolwyr –
•    Band garddwrn ‘mynediad-i-bobman’ yr Wyl
•    Tocynnau pris gostyngol i deulu a ffrindiau i nosweithiau’r Wyl,
•    Crys T WOMEX 13
•    Bwyd a diod yn ystod eich cyfnod gwirfoddoli
•    Tocynnau teithio o un ganolfan i’r llall

Mae Cerdd Cymru: Music Wales yn edrych i recriwtio 150 o wirfoddolwyr i gyd dros cyfnod yr Wyl fis Hydref – felly peidiwch a cholli’r cyfle i fod yn rhan o’r Wyl gyffrous hon!

Llenwch y ffurflen gais isod a’i dychwelyd at volunteers@cerddcymru.com CYN Medi 30, 2013.

Ffurflen Gais Gwirfoddoli – Womex

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad ewch i cerddcymru.com  / womex.com

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma