Galw am hen luniau a deunydd i adrodd hanes Caerdydd

14 Ebrill 2014

Deunydd archif ar gyfer Pabell Treftadaeth Tafwyl

Eleni yn Tafwyl, ynghyd â’r atyniadau arferol fel y llwyfannau cerddoriaeth, y babell fwyd a’r ardal chwaraeon, bydd pabell newydd sbon, sef y Babell Treftadaeth. Mae Menter Caerdydd wedi derbyn arian gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i gynnal cyfres o sesiynau ynghylch gwahanol elfennau o fywyd Cymraeg a Chymreig Caerdydd ar hyd y blynyddoedd. Bydd trafodaethau ar hanes, cerddoriaeth, chwaraeon, bywyd hoyw, llenyddiaeth y ddinas a Chaerdydd danddaearol. Bydd panel a chadeirydd gwahanol ar gyfer pob sesiwn, gyda thrafodaeth o rhyw dri chwarter awr a chyfle i’r gynulleidfa holi cwestiynau.

Bydd elfen weledol go drawiadol hefyd – mae popeth yn digwydd mewn yurt, fydd yn rhoi awyrgylch gynnes ac ymlaciol, a bydd gwaith celf wedi’i greu’n arbennig yn addurno’r waliau. Yn yr wythnosau cyn yr ŵyl bydd artistiaid yn ymweld ag ysgolion cynradd er mwyn creu gwaith efo disgyblion. Bydd gwaith y plant wedi’i seilio ar yr hyn mae Caerdydd yn ei olygu iddyn nhw, a byddant yn defnyddio deunydd archif – a dyma lle gallwch chi ein helpu. Rydym eisiau casglu cymaint â phosibl o ddeunydd yn ymwneud â’r ddinas, boed yn hen luniau, mapiau, fideos, posteri gigs a digwyddiadau, er mwyn creu gwaith celf diddorol a thrawiadol. Gall y deunydd hwn fod yn gysylltiedig ag un o’r pynciau trafod yn y babell neu unrhyw beth arall.

Bydd y Babell Treftadaeth yn cynnig rhywbeth ychydig yn wahanol i weddill arlwy Tafwyl; bydd yn fan lle gallwch ddianc o holl rialtwch y ffair ac ymgolli mewn trafodaeth ddifyr a bywiog, ac efallai gyfrannu ati eich hun hyd yn oed.

Os oes gennych unrhyw ddeunydd yr hoffech ei rannu, gallwch ei yrru atom i’r cyfeiriad hwn: Menter Caerdydd, 42 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, CF14 5GG (gallwn sganio deunydd a gyrru’r gwreiddiol yn ôl atoch), neu ein e-bostio ar: osian@mentercaerdydd.org.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma