Galeri Ffoto: Y Picnic Mawr, Caeau Llandaf 1 Medi 2013

1 Medi 2013

gan Rhys Lloyd, Tîm Comisiynu

Cafodd pawb ddaeth i’r Picnic Mawr ar Gaeau Llandaf y pnawn ‘ma amser ardderchog.  Roedd nifer fawr o bobl a phlant o bob oed yn mwynhau’r gweithgareddau yn y tywydd braf ar y diwrnod olaf cyn dechrau’r tymor ysgol i lawer. 

Trefnwyd y digwyddiad gan Cwlwm y Bobl Caeau Llandaf (Llandaff Fields People’s Hub), sef y grwp sydd wedi ei sefydlu i ymgyrchu i warchod y parc fell lle gwyrdd i bobl y ddinas ac i wrthwynebu  cynlluniau i ddatblygu ar safle’r parc. 

Mi fydd Pobl Caerdydd yn dilyn y stori hon dros yr wythnosau a misoedd i ddod.  Byddwn yn croesawu unrhyw ymateb, sylwadau, barn; beth bynnag eich safbwynt – o blaid neu yn erbyn.  Byddwn yn rhannu gyda chi y manylion am y cynlluniau diwygiedig cyn gynted ag y cawn eu cyhoeddi.

20130901_124147

Tai Chi

Harold, Barbara o wenynfa Gerddi Dyffryn

Harold a Barbara o wenynfa Gerddi Dyffryn

20130901_141510

Gruff Rhys yn cael hwyl gyda glud a siswrn yn ardal chwarae creadigol Re:Create

 

Wal ddringo

Wal ddringo Boulders Caerdydd (llun: Dave Hardacre)

Military Fitness

British Military Fitness (llun: Dave Hardacre)

20130901_131103

Cadw’n heini gyda Ultimate Bounce!

 

20130901_124009

Dosbarth Drymio Victor Frederick

20130901_134359

Co nhw ‘to! – mae Criw Wonderbrass yn fy nilyn i o gwmpas Caerdydd…

20130901_125941

Michelle, Carys a Elinor yn mwynhau’r haul

 

20130901_132742

Guto a Michael gyda Simon o Tennis With a ‘Diff

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma