Gair i gall

3 Tachwedd 2015

Cyngor  ein blogwraig Meleri Bowen yr wythnos hon yw siarad!

Daw ysbrydoliaeth y blog nesaf ar ôl gwylio rhaglen ddogfen y rapiwr enwog Professor Green, ‘Suicide and Me’ ar BBC3. Un o brif negeseuon y rhaglen ydy pwysleisio’r pwysigrwydd o rannu’ch emosiwn ag eraill, nid ei guddio. Dwys, ond pwysig.

Sawl un ohonoch sydd wedi anwybyddu’r ffaith bod rhywbeth yn eich poeni? Boed yn ofid bach, mawr, pwysig neu ddibwys? Neu’n credu does neb eisiau gwrando ar eich pryderon?

Dwi’n siŵr y cytunwch fod llawer ohonom yn cael hi’n anodd rhannu’n teimladau. Ond dwi’n siarad o brofiad pan dwi’n dweud ei bod hi’n well siarad! Dylai fod yn arfer cyson yn ein bywydau, yr un peth ag estyn am baned o de! Mae cyfathrebu’n broblem byd eang. Peidiwch a’i wneud yn drafferth personol.

Cymerwch yr amser i rannu un peth, boed yn ofid, emosiwn neu gyfrinach, wrth ffrind, partner neu ddieithryn. Ydych chi’n teimlo’n well? Neu hyd yn oed gwell, beth am wrando ar deimladau’ch cyfeillion? Dau air allweddol… rhannu a gwrando!

Neges bwysig… it’s good to talk.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma