‘Gravity’ yn dal ei afael

1 Rhagfyr 2013

Adolygiad y ffilm ‘Gravity’ gan Huw Onllwyn Jones

Rwy’n ffond iawn o Sandra Bullock.

Wedi’r cyfan, what’s not to like? Er yn 49 mlwydd oed, erys yn dipyn o ‘eye candy’. Ac, yn fwy pwysig (wrth gwrs, ahem…) mae hi’n actores dalentog iawn gyda’r gallu i greu cymeriadau credadwy, lliwgar a chofiadwy. Mae’n amlwg yn berson galluog iawn, gyda’r gallu i ‘ddeall’ rôl – a, thrwy hynny, tynnu’r gynulleidfa i fewn i’r stori. Er enghraifft, roedd ei pherfformiad yn y ffilm gomedi, The Proposal, yn enghraifft berffaith o’i gallu i gyflwyno hiwmor ddigon soffistigedig tra hefyd yn chwarae rôl fel ‘the boss from hell’, cadw’r gynulleidfa yn gefnogol i’w chymeriad – ac edrych yn ‘dead sexy’ trwy gydol y cyfan. Heb unrhyw amheuaeth, felly, Sandra yw’r eneth i mi (ond, druan ohoni, rwyf eisoes yn briod).

Mae gan George Clooney ei apêl, hefyd. Rwy’n ei hoffi, yn bennaf, gan ein bod yn edrych mor debyg i’n gilydd.

Rhowch i mi ffilm, felly, yn cynnwys Sandra a George – ac fe ddylwn fod yn hapus iawn.

Wel, beth am Gravity (3D, 12A), y ffilm newydd am antur yn y gofod, gyda’r ddau ohonynt ar y sgrîn am awr a hanner?

Fe aeth eich gohebydd i’r Showcase yn Nantgarw i’w gweld. Fe fydd o ddiddordeb mawr i chi wybod fod gennyf, y tro hwn, fag mawr o Minstrels a bag enfawr o Maltesers. I’w rhannu, wrth gwrs.

Mae’r stori’n dilyn hanes Dr Ryan Stone (Sandra Bullock) gwyddonydd ar ei thaith gyntaf ar y Space Shuttle, a gofodwr profiadol, Matt Kowalsky (George Clooney) ar ei drip olaf cyn ymddeol (ohh errr, what could possibly go wrong….?!). Nid yw’r hyn sy’n dilyn yn plot spoiler, felly gallaf ddatgelu i’r Shuttle gael ei tharo gan sbwriel a rhyddhawyd gan y Rwsiaid wrth iddynt fod yn flêr iawn wrth gael gwared â hen lloeren. (Grrr…those pesky Reds).

Man a man i mi ddweud wrthych chi nawr, mae’n ffilm sy’n cydio ynddoch. Mae’n eich tywys o un funud cyffroes i’r nesaf tra’n eich cadw ar flaen eich sedd (ac mae seddi’r Showcase yn rhai cyfforddus iawn – yn annhebyg i seddi Canolfan y Mileniwm sy’n llawer rhy unionsyth. Rwyf yno i ymlacio, nid i deipio llythyr). Yn wir, gymaint oedd fy niddordeb yn hanes Sandra a George, methais orffen fy Minstrels.

Gwledd i’r llygad

Ond dyma rhywbeth diddorol arall. Cyn i mi fynd i weld Gravity, bûm yn trafod ffilmiau 3D gyda fy ffrind Dylan (tra’n cerdded arfordir treftadaeth Morgannwg ar ein ffordd i’r hynod wych Plough and Harrow yn yr As Fawr, neu Monknash). Cytunom fod 3D yn bla, yn gimmick, yn rhywbeth sy’n dueddol o dynnu sylw’r gwyliwr o wir ystyr y ffilm.

Nid oedd hynny’n wir am Gravity, fodd bynnag. Mae’r ffilm yn wledd i’r llygaid. Mae llawer o’r hyn sy’n wych am y ffilm yn dibynnu ar yr hyn a welwch. Y gofod. Y golygfeydd o’n planed. Y dechnoleg, megis ambell i roced ac ambell i loeren. A beiros, llyfrau a dagrau yn dawnsio’n dawel yng nghrombil y Shuttle, yn rhydd o unrhyw ddisgyrchiant. Clywais sôn fod un cyn-ofodwr wedi dweud fod Gravity yn ail-greu’r teimlad o fod yn y gofod. Gallaf gredu hynny. Ac mae’r 3D yn gweithio y tro hwn – ac yn eich tynnu i fewn i’r ffilm (yn hytrach na gwaeddi ‘look at me! I’m 3D!)’

Mae Sandra Bullock yn wych trwy gydol y ffilm. Mae ei phanic, ei dewrder, ei thristwch a’i ymateb i’w sefyllfa yn hollol gredadwy. Gwych, hefyd, yw perfformiad George Clooney – ac mae’r gwrthgyferbyniad rhyngddo ef â Sandra Bullock yn gweithio’n arbennig o dda.

Beth arall sydd i’w ddweud? Os oes gennyf unrhyw feirniadaeth o’r ffilm, gallaf ddim ond cyfeirio at y ffaith fod modd ystyried fod ynddo un neu ddau gyd-ddigwyddiad yn ormod.

‘Phew, that was lucky!’

‘Phew, that was lucky too!’

Ond peth bach yw hynny – a dim ond cyd-ddigwyddiadau ydynt, nid pethau ‘amhosib’. Fy unig feirniadaeth arall yw ei fod wedi dod i ben â fy nymuniad (ers yn 8 oed) i fynd i’r gofod.

Felly, gallaf gymeradwyo Gravity. A chymeradwyo’r fersiwn 3D – mae’n costio mwy, ond y tric yw i gadw’r sbectol 3D a werthir gan y Showcase yng nghefn y car, fel eu bod ar gael ar gyfer y ffilm 3D nesaf.

Bydd bag bach o Minstrels yn ddigon.

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma