FFILM AM OSGOI TALU TRETHI yn dod i Chapter

5 Tachwedd 2013

gan Lois Eckley, Oxfam Cymru

Wythnos nesa mae Oxfam Cymru, Cymorth Cristnogol ac Action Aid yn dod ynghyd i ddangos ffilm ddogfen newydd, ‘The UK Gold’ yng Nghanolfan Gelfyddydol Chapter ar Ddydd Sadwrn, Tachwedd 16eg am 1yh.

Mae’r ficer o Lundain Y Parchedig William Taylor yn mynd ati i archwilio yr arferiad o osgoi talu trethi, mae’r film yn ei ddilyn ef yn sefyll i fyny i rai o fudiadau ariannol mawr Dinas Llundain. “Doeddwn i ddim yn sylweddoli faint o effaith mae osgoi talu trethi yn ei gael ar gymorth ac ar y byd datblygiedig,”meddai’r Parch. Taylor.

“Mae gwledydd yn Africa yn ymdrechu’n galed oherwydd bod y Ddinas yn rhoi cymorth i gwmnïau i roi arian mewn cronfeydd sydd yn hafan treth ac yn rhoi cymorth iddyn nhw atal talu’r trethi sydd yn ddyledus.”

Fe gawsom ni addewidion ynghlŷn â thryloywder gan hafannau treth y DU fel rhan o Ymgyrch Os ac nawr mae angen i ni wneud yn siwr fod yr addewidion hyn yn cael ei cadw. Rydyn ni yn dangos y ffilm yma er mwyn rhoi pwysau ar diriogaethau tramor y DU er mwyn sicrhau eu bod nhw’n cadw ei haddewid i arwyddo confensiwn amlochrog ar faterion treth ar ddiwedd mis Tachwedd. 

Gwyliwch y ffilm gyda ni gan ymuno yn y drafodaeth gyda siaradwyr ac ymgyrchwyr y tri mudiad sydd yn cymryd rhan.

@OxfamCymru

@DileuTlodi (Cymorth Cristnogol)

@ActionAid

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma