Fiddler on the Roof yn codi’r tô

8 Chwefror 2014

Adroddiad Gwenda Richards

Topol oedd seren y ffilm Fiddler on the Roof a’i berfformiad wedi serio yn fy meddwl – ond fe wnaeth Paul Michael Glasier ar lwyfan y Theatr Newydd neithiwr ei ddisodli.  O nawr ymlaen fe yw Tevye, arwr y sioe, i fi.

Traddodiad sydd wrth wraidd y sioe gerdd yma – a’r bygythiad iddo gan rymoedd o’r tu allan.  Er taw stori am deulu Iddewig yn byw dros ganrif yn ôl yn Rwsia yw Fiddler on the Roof, mae’n taro tant gydag unrhyw ddiwylliant sy’n dod wyneb yn wyneb â newid trefn – hyd yn oed yma yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain.

Fiddler On The Roof-Mayflower-911Mae’r caneuon yn gyfarwydd iawn ond yr hyn sy’n gwneud y sioe yn wahanol ac yn llwyddiannus oedd bod pob aelod o’r cast, nid yn unig yn actio a dawnsio ond yn canu offeryn wrth wneud hynny. Ac nid jyst un offeryn; roedd ambell i actor yn llwyddo i ganu dau neu dri gwahanol offeryn yn ystod y sioe. Nid mewn ffordd ‘o drychwch arnom ni, ond ydyn i’n glyfar’ ond mewn ffordd oedd yn gwau’r perfformiad gyda’i gilydd yn ddiymdrech llwyr.

Cast amryddawn

Mae’n deyrnged i Sarah Travis y cyfarwyddwr cerdd a Craig Revel Horwood, y coreograffydd/cyfarwyddwr bod nhw wedi dod ac ensemble mor ddawnus ynghyd. Dy chi ddim yn aml yn gweld y ‘Fiddler’ yn canu’r ffidl go iawn mewn cynyrchiadau, ond roedd Jennifer Douglas yn hynod osgeiddig wrth ddringo dros y set wrth ganu melodïau hudolus. Basŵn, bas ddwbl, ukulele, trwmped, clarinet, ffliwt – y cyfan yn dod yn naturiol i’r actorion. Gwych! A sôn am y set, roedd yr adeilad ar ganol y llwyfan yn glyfar iawn – yn troi o fod yn dŷ, i dafarn, i stryd fawr mewn dim.

Mae gan Tevye, dyn llaeth tlawd, bum merch ac mae e a’i wraig Golda (Karen Mann) yn chwilio am wŷr iddyn nhw. Mae’r hynaf Tzeitl (Emily o’Keeffe) wedi cwympo mewn cariad â’r teiliwr tlawd a dyw hi ddim am briodi’r hen gigydd. Mae Tevye mewn noswaith feddw yn y dafarn yn addo y byddai’n cael priodi ei ferch.

Tevye (Paul Michael Glaser) a'i ferch Tzeitl (Emily O'Keefe)

Tevye (Paul Michael Glaser) a’i ferch Tzeitl (Emily O’Keefe)

Dyna’r thema yn y bôn. Mae’r tair merch hynaf am fynd yn erbyn yr hen draddodiad Iddewig a phriodi pwy maen nhw’n eu caru. A dyna dilema Tevye – a ddylai ddilyn ei ben a glynu at ei ddiwylliant a thraddodiadau ei grefydd, neu ildio i’w galon.

Daw PMG a thynerwch a hiwmor tawel i’r rôl- tipyn yn wahanol i’w gymeriad Starsky. O’n i’n dwli ar y gyfres pan oeddwn i’n tyfu fyny, ond llwyddais i anghofio’r cymeriad yna yn llwyr wrth wylio PMG yn sgwrsio gyda’i Dduw yn ‘If I were a rich man.’

Perfformiad meistrolgar gn Paul Michael Glasier

Perfformiad meistrolgar gan Paul Michael Glasier

 

Yn y ffilm wreiddiol roedd PMG yn chwarae rhan Perchik, y myfyriwr ifanc penboeth sy’n ysu am chwyldro; Steven Boor sy’n chwarae’r rhan nawr, gyda’r olygfa ym mhriodas Tzeitl, yn ble mae yn meiddio dawnsio gyda menyw – shock horror! – (Liz Singleton fel Hodel) yn hyfryd ac yn hala un i godi a dawnsio’r polka gyda nhw! Mae na olygfeydd i godi’r galon, a rhai trist hefyd yn enwedig pan fo’r pentrefwyr yn wynebu’r pogrom sy’n bygwth cymunedau Iddewig ar hyd a lled Rwsia.

Ond yr olygfa orau i fi yw’r un ble mae Tevye yn adrodd ei freuddwyd i Golda – ac aelodau o deuluoedd y pentref yn dod ‘nôl yn fyw i’w rybuddio yn erbyn y briodas arfaethedig gyda’r cigydd. Roedd gweld Susannah van den Berg yn bownsio lan a lawr o drapeze yn  aros yn y cof am sbel!

Mae Fiddler on the Roof ymlaen yn y Theatr Newydd heno am 7.30 pm. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma