FFOTOMARATHON CAERDYDD 2014

26 Mehefin 2014

Datganiad

Mae Gwobr Gyntaf Ffotomarathon 2014 yng Nghaerdydd wedi cael ei ennill gan Awen Williams, gyda’i ffotograffau yn ganolbwynt trawiadol yn y ddegfed Arddangosfa Ffotomarathon blynyddol.

Curodd Awen, 34, yn wreiddiol o Wrecsam, ond nawr yn byw yng Nghaerdydd, dros 400 o gystadleuwyr eraill i sicrhau’r safle gyntaf, gan wneud argraff arbennig ar y beirniaid gyda’i dehongliad o’r 12 testun a osodwyd fel rhan o’r gystadleuaeth Photomarathon.

Y testynau eleni oedd: My Entry Number & Me, myself & I?, Street level, Camouflage, Ten, We’re all in this together, Attention to detail, Control, Crossed wires, The dying of the light, Stacked up, Join the dots ac It’s a wrap

Nawr yn dathlu ei degfed pen-blwydd yn y brifddinas, cystadleuaeth yw Photomarathon sy’n gweld ffotograffwyr yn ceisio cymryd 12 delwedd ar 12 testun a roddwyd dros gyfnod o 12 awr, a’r gofyn bod y 12 delwedd yn cael eu cymryd yn y drefn gywir. Cynhaliwyd Photomarathon eleni ar Ddydd Sadwrn, Mai 31ain. Yn dilyn y digwyddiad bu rhaid i’r beirniaid ymgymryd a’r dasg anodd o ddewis un enillydd a 12 enillydd testun o bron i 5,000 o ffotograffau unigol.

Dywedodd Awen, “”Mae profiad photmarathon fel dim byd arall. Mae nifer o ffyrdd i ddisgrifio’r diwrnod; cyffrous, llawn straen, yn hwyl, yn flinedig, yn ddiddorol, yn heriol yn feddyliol, yn orfoleddus … Mae’r awyrgylch ar y diwrnod mor gyfeillgar, gyda dieithriaid yn gwneud ffrindiau a rhannu eu profiadau. Mae ennill y Photomarathon yn teimlo’n anhygoel. Pan welais i fy lluniau unigol reit yng nghanol yr arddangosfa, ro ni’n methu credu fy llygaid. Roedd yn dipyn o sioc. Roedd yn sioc hyd yn oed yn fwy pan sylweddolais fy mod wedi ennill! Roedd y safon eleni mor uchel, mae’n ei gwneud yn hyd yn oed yn fwy anhygoel o fod cipio’r wobr gyntaf. ”

Nawr, gall aelodau o’r cyhoedd gael y cyfle i weld y canlyniadau mewn arddangosfa gyhoeddus o 21 Mehefin – 5 Gorffennaf yn oriel llawr cyntaf yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn Yr Aes, Caerdydd. Bydd pob delwedd unigol a gymerwyd ar y diwrnod yn cael eu harddangos, ynghyd ac enillwyr y gystadleuaeth.

Dywedodd Betina Skovbro, Cyfarwyddwr Photomarathon ac un o’r beirniaid:” Unwaith eto, rydym wedi ein ysbrydoli gan y lefelau o greadigrwydd, dychymyg ac antur a ddangosir gan yr holl ymgeiswyr. Mae’n arbennig o gyffrous i gyhoeddi’r enillydd eleni, ond yn enwedig gan ein bod hefyd yn dathlu ein degfed pen-blwydd.”

“Mae portffolio buddugol Awen yn dangos amrywiaeth eang o ddulliau – i gyd yn dangos arddull cryf ac elfennau o hiwmor hefyd. Mae ei phortffolio buddugol yn cynnwys defnydd dychmygus o’r dirwedd drefol ac amryw o leoliadau ynghyd ag ambell i brop a ddewiswyd yn ofalus. Mae Awen wedi llwyddo i gynnal safon uchel yn gyson ar draws y portffolio cyfan, ond mae hefyd wedi llwyddo i gyfleu’r ansawdd dirgel yna, ‘ysbryd Photomarathon’ ”

Dewiswyd tri prif enillydd yn ogystal âc enillwyr testunau unigol a gwobr ifanc. Mae pob un o’r delweddau buddugol a’r rhai a ddaeth i fyny a ddewisir yn cael ei ddangos yn yr arddangosfa gyhoeddus. Beirniaid Photomarathon 2014 oedd Betina Skovbro, Mathew Talfan, Caroline Taylor a Simon Murray.

Bydd Arddangosfa Ffotomarathon ar agor yn Amgueddfa Stori Caerdydd o 21 Mehefin – 5 Gorffennaf. Yr oriau agor yw 10:00-16:00 (Dydd Llun – Dydd Sadwrn). Ar gau ar ddydd Sul.

Ennillodd Awen Williams y wobr gyntaf o taleb gwerth £300 trwy garedigrwydd Camera Centre UK, Caerdydd, yn ogystal â thaleb gwerth £100 gan bobbooks, lle ar gwrs byr ffotogallery a delwedd wedi’i fframio gan Express Imaging, Caerdydd. Claire Whittle, 32, o’r Rhath, Caerdydd ddaeth yn ail yn ennill taleb gwerth £100 o Camera Centre UK yn ogystal â taleb   gwerth £75 o bobbooks, lle ar ysgol haf ffotogallery a delwedd wedi’i fframio gan Express Imaging.; aeth y trydedd wobr i Julie Steed, 37, o Aberfan, Merthyr Tudful, a enillodd taleb £50 Camera Centre UK, taleb gwerth £50 o bobbooks, lle ar ysgol haf ffotogallery a delwedd wedi’i fframio gan Express Imaging.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma