Ffars yn llwyddo denu cynulleidfa ifanc

7 Tachwedd 2014

Adolygiad Bedroom Farce , Alan Ayckbourne gan Gwenda Richards

Llun gan Emyr Young

Ma rhywbeth yn jycos iawn am eistedd mewn theatr ar noson aeafol a chlywed cynifer o bobl yn chwerthin o’ch cwmpas ac actorion ar y llwyfan yn mwynhau cymaint a’r gynulleidfa.

Mae criw Black Rat Productions yn dod at derfyn eu taith o gwmpas de Cymru ond neithiwr yn Theatr Richard Burton yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru doedd dim arwydd bod y cynhyrchiad, Bedroom Farce gan Alan Ayckbourn, yn dechrau fflagio.

Os rhywbeth o gwbl y ddrama ei hun sydd ychydig yn ‘dated’erbyn hyn. Cafodd y ddrama ei sgrifennu yn 1975 ac mae’n dilyn hanes pedwar cwpwl- a thair ystafell wely dros gyfnod o noswaith. I ni’n mynd yn ôl i syrbyrbia’r saithdegau; i wlad y   sit coms fel ‘The Good Life.’ O’n i’n disgwyl i  Richard Briers a Penelope Keith ymddangos  unrhyw amser. Y trowsusau ‘flares’, y platfforms a’r colur seicadelic-  yn cyd fynd a’r dillad gwely patrymog erchyll. I feddwl bo ni’n ystyried ein hunain yn bobl mor chwaethus yn y saithdegau!

Dwi’n ffan mawr o Alan Ayckbourne ar ei orau – i fi mae’r  ‘The Norman Conquests’ yn gampwaith, cyfres o dair drama oedd wedi torri tir newydd o safbwynt amseru a llwyfannu. Mae Ayckbourne wedi sgrifennu 78 drama- mae’n rhaid i fi gyfaddef bod rhai’n well nai gilydd, a rhai yn goroesi’n well nai gilydd hefyd. Ac mae Bedroom Farce yn un o’r rheini .

Mae’r pedwar cwpwl mewn gwahanol cyfnodau o’u perthynas. Mae Malcolm (Kieron Self) a Kate (Lizzie Rogan) newydd briodi  ac yn paratoi i gynnal parti yn ei tŷ newydd. Ond wrth wahodd eu ffrindiau Trevor (Gareth John Bale) a’i wraig Suzannah (Llinos Daniel), mae nhw hefyd yn gwahodd Trwbwl- fel pob ffars da mae’n rhaid cael un cymeriad lle mae corwynt o drafferthion yn digwydd o’i gwmpas, a Trevor yw hwn.

Mae’r berthynas rhyngof e a’i wraig yn stormus wrth ddweud y lleiaf ac mae’r llanast sy’n digwydd o flaen ein llygaid,  wrth i’r noswaith fynd yn ei flaen, yn ddoniol. Mae Gareth Bale yn llwyddo’n dda  i gyfleu cymeriad diniwed sydd yn anymwybodol o’r effaith ddinistriol mae e’n cael ar bopeth a phob un.

Mae na  elfenau corfforol sy’n hanfodol i bob ffars yma, ynghyd ag amseru da. Mae Richard Tunley, y cyfarwyddwr  hefyd yn chwarae rhan  Nick, gŵr sy’n gaeth i’w wely oherwydd cefn tost,  a diolch i’r drefn does na ddim gor actio sydd yn demtasiwn mewn  ffars,  diolch i gyfarwyddo tynn.    Rhaid canmol Christine Pritchard fel Delia, mam Trevor am actio cynnil a digri,  a Keiron Self sy’n ‘dad feilio’ wrth i’r noswaith fynd ymlaen.

Mae’r gwragedd yn amlwg yn cael lot o sbort ar y llwyfan. O’n i’n hoffi  Kate (Lizzie Rogan ) yn cyfaddef ei bod hi’n meddwl am llawr y gegin a phethau’n ymwneud a’i chartref newydd, tra’n mwynhau (neu beidio) munudau o serch gyda Malcolm. Mae hystrionics Susannah yn OTT ond yn nodweddiadol o gymeriadau benywaidd Alan Ayckbourne; a Lynne Symour fel Jan, cyn gariad Trevor, yn gredadwy ‘vampaidd’

Da oedd gweld cymaint o wynebau ifanc yn y gynulleidfa- mae Black Rat, yn  gwmni profesiynnol sy’n deall eu cynulleidfa ac roedd pawb yn eu dwblau yn chwerthin. Llwyddiant y cwmni yw denu cynudlleidfa newydd i’r theatr drwy dewis comediau da gan gobeithio bydd y tô ifanc yn parhau i fynychu theatre ar hyd eu hoes. Ar ôl perfformiad neithiwr fydda’n nhw siwr o lwyddo.

Mae’r ddrama ymlaen heno a nos Sadwrn. Am docynnau: 02920 391 391

 

 

 

 

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma