Ffair ‘Dolig y Mochyn Du

25 Tachwedd 2015

Bydd tafarn y Mochyn Du, mewn cydweithrediad â chwmni Swyddle, yn cynnal Ffair Aeaf bob dydd Sadwrn mis Rhagfyr er mwyn hyrwyddo cwmnïau a chynnyrch dwyieithog.

Bwriad y ffair yw denu sylw i gynnyrch dwyieithog ar draws Cymru a rhoi syniadau am anrhegion Nadolig at flas pawb, gan gynnwys cynnyrch dillad, crefftau, bwyd a diod.

Bydd y Ffair ar agor o 10am – 3pm ar ddydd Sadwrn y 5ed, 12fed a 19eg o Ragfyr yng ngerddi’r Mochyn Du

Ffair Nadolig y Mochyn Du

Cliciwch i agor y poster

Ymysg y stondinwyr bydd cwmni dillad Oes Gafr Eto Cyf, Dyma Fi (sy’n cynhyrchu nwyddau Cyw, S4C); anrhegion Cymraeg gan ‘Stwff’; Ffa La La, Stiwdios AO, a chwmni crysau T artistig a wnaeth argraff fawr yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Dywed Gareth Huws, perchennog y Mochyn Du,

“Rydym fel tafarn wedi ymfalchïo yn ffaith ein bod wedi hyrwyddo bywyd dwyieithog Caerdydd ers ein sefydlu. Y gobaith yw y bydd y ffair yn ffordd arall o ddenu sylw i gynnyrch dwyieithog o bob math a hynny ynghanol y tymor siopa Nadolig.

“Rwy’n cofio inni gefnogi gŵyl Tafwyl rhai blynyddoedd yn ôl ac mae erbyn hyn yn ddigwyddiad blaenllaw yng Nghastell Caerdydd a hoffwn weld yr un llwyddiant yn dod i’r ffair a’r cwmnïoedd fydd yma’n gwerthu eu nwyddau”

Dywed Dafydd Henry o gwmni Swyddle,

“Fel cwmni recriwtio ac adnoddau Cymraeg, ein nod yw i farchnata a Swyddlehyrwyddo Cymru ddwyieithog a chwmnïau sy’n dyheu gweithredu’n ddwyieithog, boed hynny drwy gyflogi staff dwyieithog neu ddarparu gwasanaethau neu gynnyrch dwyieithog.  Bydd y Ffair Nadolig yn fodd o ddathlu dwyieithrwydd cwmnïau Cymru”.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma