Emma Meese – Cydlynydd

14 Mehefin 2013

Gadawais Llanelli yn ddeunaw oed i astudio yng Nghaerdydd.

Tair blynedd, a sawl atgof melys, yn hwyrach symudais nôl adre i weithio ar bapur newydd lleol. Ond roedd atyniad y ddinas fawr yn rhy gryf felly symudais nôl i’r man dwi nawr yn galw adre.

Heblaw am ddwy flynedd wyllt yn Llundain dwi’n browd i ddweud bo ‘nghalon yn perthyn i Gaerdydd, ble dwi’n byw gyda fy ngŵr, mab a chi. Be sy ddim i hoffi – dyma’r unig le yng Nghymru sy ‘da Prosecco ar ‘tap’ a llwyth o siopau!

Er dweud ‘ny, byddaf wastad yn ‘Scarlet’ pan ddaw i rygbi.

 

Rhannu'r erthygl hon