Embrace your inner chav, medd Huw

12 Mawrth 2015

Gan Huw Onllwyn

Sut mae adnabod person diflas, di-hwyl ac anghyfeillgar?

Sut mae adnabod person snobyddlyd, ‘well na chi’?

Sut mae adnabod person sy’n meddwl bod rhaglen deledu am yrru ceir, mwynhau ychydig o ‘banter’ – a joio ‘chydig o sbort – yn beth chafaidd, sydd angen ei wahardd?

Wel, mae’n beth ddigon hawdd i’w wneud ar hyn o bryd. Dyma’r bobl sydd am weld Jeremy Clarkson a Top Gear yn diflannu oddi ar y BBC. Dyma’r bobl sy’n meddwl na ddylid dangos unrhyw rhaglen oni bai ei fod yn wleidyddol gywir, yn ddiwyllianol, yn saff – ac yn garedig i’r amgylchedd.

Nid oes ots ganddynt bod 10 miliwn o bobl yn mwynhau gwylio Top Gear. Chavs ydynt, wedi’r cyfan, ac mae angen eu haddysgu am yr hyn sy’n iawn – a’u harwain i dir wleidyddol gywir.

Nid oes ots ganddynt bod 750,000 (4.29pm ar 12 Mawrth) eisoes wedi arwyddo’r ddeiseb ‘Bring Back Clarkson’ ar Change.org. Wedi’r cyfan, mae 2,500 wedi arwyddo’r ddeisieb ‘Don’t Bring Back Clarkson’ ar wefan 38 Degrees (2,500!? Waw!!)

Dyma’r bobl sy’n casau llwyddiant. Sydd methu ymdopi a’r ffaith bod Jeremy Clarkson yn dalentog – ac yn gallu uniaethu gyda chymaint o bobl ar hyd a lled Prydain.

Wedi’r cyfan, mae’n Sais rhonc (ac yn Tory, siwr o fod), ac felly mae disgwyl i ni Gymry pur a Chymraeg ei drin a chas perffaith.

Dyma’r bobl sy’n amddiffyn yn hapus braf, ac yn wleidyddol gywir, y rhyddid i lefaru (ond nid pan fydd Mr Clarkson yn siarad).

Wel, wfft i’r purion. ‘Rwyf i a fy mab wrth ein boddau yn gwylio Top Gear – ac yn siomedig iawn gyda phenderfyniad hollol hurt y BBC i beidio ei ddarlledu ar ddydd Sul.

Ac, hei, os yw Top Gear yn ddigon da i David Cameron a’i deulu, mae’n ddigon da i mi.

Felly, gyfeillion, os ydych yn mwynhau Top Gear, ‘embrace your inner chav’, ac ymunwch a mi a miloedd o chavs eraill.

Arwyddwch y ddeiseb!

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma

Asaid yn dweud:

Ok ond beth am y ffaith fod Clarcson wedi bwrw cydweithiwr? Dyna pam mae wedi ei wahardd. Popeth arall yn amherthnasol ag islaw sylw. Rydych yn osgoi’r issue. Disgwyl gwell gan Pobl Caerdydd na amddiffyn trais

Tudor Jones yn dweud:

Onid snobs mae Huw am ei amddiffyn fan hyn? A fu Huw mewn unrhyw gyswllt a ‘chav’ erioed? Hoffai fod yn Clarkson ei hun, bid siwr, yn ei S-type Jag yn byw yn Radur gyda’i gyfeillion Chipping Norton Cymraeg. Tybiwn ei fod hefyd yn hoffi esbonio wrth ei fab bod dyrnu eich bos yn dderbyniol, os ydych yn byw yn y cylchoedd cywir ac uwchlaw’r gyfraith. Hyderai y byddai deieseb o hanner miliwn wedi ei gefnogi yntau pan oedd ar fin colli ei swydd. Ond ni ddigwyddodd hynny, naddo.