Elusen Roald Dahl yn dathlu gwaith y nyrsus arbennigol

1 Gorffennaf 2016

Mae 2016 yn ganmlwyddiant geni Roald Dahl. Mae Eleanor Gardiner yn gweithio i’r elusen Roald Dahl’s Marvellous Children’s Charity sefydlwyd 25 mlynedd yn ôl gan Felicity Dahl (Liccy), gweddw Roald. Yma, mae hi’n sôn am waith yr elusen a’r digwyddiadau sydd ar y gweill i ddathlu’r penblwydd.

Mae Roald Dahl Marvellous Children’s Charity yn darparu nyrsys arbenigol a chymorth teuluol i blant sy’n ddifrifol wael a’u teuluoedd yn y Deyrnas Unedig. Mae 54 o nyrsys plant arbenigol Roald Dahl, yn gofalu am dros 15,000 o blant gydag afiechydon difrifol, prin , heb eu diagnosio neu anghofiedig, yn ogystal ag epilepsi, afiechydon gwaed a niwed i’r ymennydd, drwy gefnogi eu anghenion meddygol ac emosiynol.

Eleni, rydym yn canolbwyntio ar ein gwaith yng Nghymru ac yn dathlu’r cymorth mae ein nyrsys Roald Dahl arbenigol, rhyfeddol, yn ei ddaparu i blant a’u teuluoedd yng ngwlad enedigol Roald Dahl. Rydym yn gofyn i ysgolion a llyfrgelloedd ar draws Cymru ddathlu Diwrnod Roald Dahl drwy gynnal Diwrnod Gwisgo Fyny Dahl-wych er mwyn helpu i godi arian hanfodol.

Roz Atkinson, nyrs arbennigol

Roz Atkinson, nyrs arbennigol

Yng Nghymru mae 4 o nyrsys arbenigol epilepsi Roald Dahl yn gofalu am hyd at 1,500 o blant difrifol wael a’u teuluoedd. Mae Roz Atkinson, ein nyrs Roald Dahl sy wedi ei lleoli yn Ysbyty Prifysgol Cymru, Caerdydd, yn gofalu am blant gydag epilepsi difrifol ar draws Cymru.

Mae ein nyrsys Roald Dahl yng Nghymru yn ymroi i helpu plant gydag epilepsi i fyw bywydau,fel y dywed Roz Atkinson; “Rwy’n hoffi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl a bywydau’r plant. Maen nhw’n dioddef pan na ddylen nhw orfod diddoef cymaint weithiau. Y prif beth, a dweud y gwir, yw bod gyda’r gallu i wneud rhywbeth da.”

Yn y tair mlynedd ddiwethaf, rydym hefyd wedi helpu 28 teulu yng Nghymru mewn caledi ariannol i helpu i wneud bywyd yn fwy rhyfeddol i’w plant, trwy ddaparu cymorth fel gofal seibiant, teganau synhwyraidd a therapi chwarae.

Athrawon, llyfrgellwyr a phlant Cymru − dewch yn llu i ymuno â pharti Roald Dahl a helpwch ni i wneud bywydau yn fwy rhyfeddol i’r plant a’u teuluoedd rydym yn eu cynorthwyo ar draws Cymru a gweddill y DU. Cofrestrwch am eich pecyn parti Roald Dahl 100 a chynhaliwch Ddwirnod Gwisgo Fyny Dahlwych ar Fedi 13 i helpu i godi arian hanfodol.

I gofrestru am eich pecyn parti Roald Dahl 100 am ddim ewch i’r wefan .Mwy o wybodaeth am y Diwrnod Gwisgo Fyny Dahlwych yma

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma