Eich hoff le am bic-nic

20 Mehefin 2014

Llun gan Lakeland

Mae’n wythnos cenedlaethol y picnic a gyda’r tywydd yn addo’n braf ar y penwythnos, tybed oes gennych chi hoff le  yng nghyffuniau Caerdydd am bic –nic?  Mae mwynhau bwyd yn yr awyr agored gyda ffrindiau neu’r teulu yn un o draddodiadau mwyaf pleserus yr haf.

Mae gan bawb ei hoff fan felly rhannwch eich cyfrinach gyda darllenwyr Pobl Caerdydd. Danfonwch eich awgrymiadau a lluniau atom ac fe wnewn ni eu cyhoeddi. Hefyd oes gennych chi ryseit am y bwyd picnic delfrydol, neu golwg ar beth  sydd yn eich hamper chi, rhowch wybod i ni drwy e bostio helo@poblcaerdydd neu trydar @poblcaerdydd

photo-40

Sali – Parc Thompson

Mae gwefan amgylcheddol #MyPlaceinWales yn le gall pawb rannu eu hoff fannau picnic a natur i gael eu hychwanegu at gronfa ddata ar-lein. Yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol yma o adfywiocymru yw eich cyfle i ddweud  am eich hoff le i ddod â’r flanced bicnic allan a mwynhau’r awyr agored. Dyma rai o hoff lefydd  y bwrdd golygyddol:

DSCN0610

Huw-Y castell

Y morglawdd

Sian- Y morglawdd

Parc Cosmeston

Gwenda- Parc Cosmeston

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma