Dysgwr y Flwyddyn yn galw heibio

12 Gorffennaf 2014

Ysgrifennwyd y stori hon gan y ddysgwraig Sian Kennedy, sydd yn byw yn Nhrelai,  ym mhabell Pobl Caerdydd, Tafwyl.

Dechreuais i ddysgu Cymraeg pan ro’n i’n 11 oed.  Astudiais i yn yr ysgol ac yn y coleg, ond pan gadawais i’r coleg, stopias i defnyddio Cymraeg.  Dechreuais i weithio yn y swyddfa a doedd dim angen i fi i siarad Cymraeg.  Nawr, dw i’n gweithio dros Cyngor Dinas Caerdydd gyda Gwasanaeth Llyfrgelloedd.

Yn ol yn 2012, dechreuais i ddysgu Cymraeg eto.  Achos gwnes i llawer o Gymraeg yn yr ysgol, dewisais i  ddechrau gyda lefel sylfaen.  Tua’r un amser, roeddwn ni’n dechrau sesiwnau Amser Stori yn y llyfrgell ble dw i’n gweithio.  Ro’n i’n gallu i ymarfer gan helpu gyda sesiwnau, roedd hi’n wych!  Nawr dw i’n rhedeg y sesiwnau ar fy mhen fy hen.  Dw i wedi gorffen sylfaen 2 nawr, a enillais i wobr  Dysgwr i Flwyddyn, lefal sylfaen yng Nghaerdydd a’r fro.  Dw i’n hapus iawn!  Dw i’n edrych ymlaen nawr i ddechrau lefel canolradd yn mis Medi.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma