Dysgu Cymraeg? Dewch i ymarfer eich Cymraeg yn Tafwyl!

5 Gorffennaf 2014

 Dysgu Cymraeg? Mae llwyth o weithgareddau ar gyfer dysgwyr yng Ngŵyl Tafwyl eleni, yn y Ffair ar y 12fed o Orffennaf, yn ogystal ag yn ystod yr wythnos sy’n dilyn.

Bydd Canolfan Gymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn cydlynu pabell arbennig ar gyfer dysgwyr yn y Castell a bydd y babell yn llawn cyffro, gyda nifer o westeion arbennig ar y llwyfan, celf a chrefft i’r plant a chaffi ar gael trwy gydol y dydd. Gallwch fwynhau gyda’ch plant yn ystod sesiwn gerddorol Hei di Ho, clywed am gynllun mentora Hywel Gwynfryn a dysgu mwy am Ferched y Wawr. 

Beth am ymuno â sesiwn holi ac ateb gydag actorion Pobol y Cwm? Neu ddysgu am Hanes Caerdydd gyda Dr Bill Jones?  A bydd cyfle i ymlacio yn ystod y prynhawn gyda cherddoriaeth ar y gitâr gan Rhisiart Arwel.  Bydd Emyr Llywelyn yn sôn am gwrs newydd ‘Iaith heb Waith’ neu beth am dod i ddathlu lansiad y llyfr newydd ‘Geirfa Graidd’ gyda Steve Morris a’r Lolfa. 

Kizzy Crawford

Ac ar ben hynna’i gyd – gallwch gyfarfod â’r gantores ifanc Kizzy Crawford ac ymuno yn y sesiwn holi ac ateb neu ddawnsio gwerin gyda chriw#r Twrch Trwyth ar ddiwedd y dydd!

Diwrnod prysur  iawn, a digon o gyfle i chi ymarfer eich Cymraeg!!

Nid dim ond yn y Ffair mae croeso i Ddysgwyr – mae nifer o ddigwyddiadau yn ystod wythnos yr Wyl yn ogystal…. Nos Lun, Gorffennaf y 14eg , dewch i Glonc yn y Cwtsh go arbennig yn Chapter am 6:30pm i ymarfer a sgwrsio gyda dysgwyr eraill dros beint neu wydriad o win, wrth wrando ar Heather Jones yn canu ambell gân a siarad am ei phrofiadau hi fel dysgwraig.

Ar fore Mawrth, Gorffennaf y 15fed, bydd ein bore coffi arbennig yn y Mochyn Du am 11am yn croesawu’r cantor a’r cyflwynydd hoffus, Wynne Evans, sy’n enwog am ei rôl fel Gio Compario. Bydd Betsan Powys yn ei holi a bydd digon o gyfle i chi holi Wynne dros baned.

bore coffi wynne

Yn dilyn y bore coffi, mae taith arbennig wedi ei drefnu ar  Tafwyl- Taith Gelf John Constable. Bydd yn gyfle i chi ddysgu mwy am waith arbennig Constable, ac ymarfer eich Cymraeg wrth grwydro.

Mae’r holl sesiynau yn addas ar gyfer dysgwyr o bob lefel, felly dewch draw i ymarfer, sgwrsio a rhannu profiadau gyda chyd-ddysgwyr eraill.

Mae nifer o ddigwyddiadau eraill i chi ymarfer eich Cymraeg hefyd- beth am fynychu noson o gomedi Cymraeg yn y KuKu Club, neu wrando ar rhai o feirdd gorau Cymru yn y noson Bragdy’r Beirdd?

Mae rhywbeth i bawb yn wythnos Tafwyl beth bynnag lefel eich Cymraeg.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma