Dylan ar Daith yn diddanu yn Clwb Ifor Bach

27 Mawrth 2014

Adolygiad Lois Gwenllian Jones

Ble dechreuodd hip-hop? Dyna un o’r cwestiynau gafodd ei godi yn ystod un o’r sioeau sy’n dathlu canmlwyddiant y bardd Dylan Thomas. Neithiwr, daeth Dylan Ar Daith i Gaerdydd. Mae’r hanner sioe hanner darlith yn dilyn llwybr Dylan Thomas o amgylch America a’r dylanwad a gafodd ef ar bobl eraill yno ac, yn fwy penodol, ar gerddoriaeth Americanaidd. Roedd Dylan Thomas yn rhan o ddatblygiad cerddoriaeth be-bop a wnaeth yn ôl pob tebyg arwain at esgor hip-hop.

Os ydych chi’n rhywbeth fel fi, dydych chi ddim yn gwybod llawer am Dylan Thomas nac am darddiad hip-hop, ac yn sicr fyddech chi fyth wedi ystyried fod cysylltiad agos rhwng y ddau. Ond dyma mae’r sioe hon yn ei wneud – cyflwyno’r syniad fod Dylan Thomas yn un o dadau hip-hop! Caiff y syniad ei gyflwyno drwy ein tywys ni ar hyd llwybr Dylan Thomas yn Efrog Newydd yn 1952 gyda cherddoriaeth jazz, rap, bît bocsio a llenyddiaeth i’n diddanu ni ar y ffordd.

Roedd ‘na bum person ar y llwyfan, rhai yn adnabyddus, eraill ddim. Daniel Williams, Aneirin Karadog, Zaru Jonson, Huw Vaughan Williams ac Ed Holden – neu Mr Phormula i roi ei enw llwyfan iddo fo – oedd y pump.

Er mai Daniel Williams, darlithydd ym Mhrifysgol Abertawe a cherddor jazz oedd wrth y llyw ac yn traddodi’r ddarlith (wir i chi, doedd hi ddim byd tebyg i ddarlith draddodiadol…!) seren y sioe i mi oedd Zaru Jonson. Llwyddodd i ddod â hiwmor a naws theatrig i lwyfan Clwb Ifor Bach ac roedd ef ac Aneirin Karadog yn bownsio oddi ar ei gilydd yn dda. Un o uchafbwyntiau’r perfformiad i mi oedd “rap off” (ai dyna’r term hip hop cywir?!) rhwng y ddau am sut y dylid ynganu “Dylan”.

Does dim dwywaith fod rôl Ed Holden yn y cyflwyniad yn anhepgor; yn aml iawn roedd hi’n hawdd anghofio mai ef oedd yn cynhyrchu’r synau ac nid set o ddrymiau neu beiriant.

Doeddwn i ddim yn siŵr beth i’w ddisgwyl nac a oeddwn i am fwynhau neu beidio. Ond wir, cefais amser da, cefais adloniant annisgwyl ac ychydig yn wahanol i’r arfer. Roedd yn ddoniol iawn ar brydiau, roedd yn cyflwyno darn o fywyd Dylan Thomas yn gryno ac yn ddiddorol ac yn bennaf oll roedd yn diddanu.

Nawr gallaf ddweud fy mod i’n gwybod mwy am Dylan Thomas a dw i’n gwybod mwy am darddiad hip-hop!

Mae’r sioe dal ar daith. Gallwch ei gweld yn Aberystwyth heno ac yng Nghasnewydd nos yfory. Am ragor o fanylion ewch i’r wefan: http://www.developingdylan100.co.uk/dylan-live/

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma