Dyddiadur Kilimanjaro Shân Cothi

21 Mehefin 2013

Dros yr wythnos nesa fe fydd Shân Cothi yn rhannu ei phrofiadau wrth iddi baratoi ar gyfer yr her o ddringo Kilimanjaro ym mis Medi… Dim ond 13 wythnos i fynd…

Ma’r wythnose yn hedfan! Yn enwedig gan bod cyment o bethe mlan.
Yr wythnos hon dwi di llwyddo i ddringo Corn Ddu a Pen y Fan unwaith to a’r tro ma ges i gwmni fy ffrind Cath Ayers. Ma dwy ffrind i fi, Cath Ayers a Cheryl Jones yn neud y daith ‘da fi ym mis Medi ond beth sy’n anodd ar hyn o bryd yw dod o hyd i amser lle i ni gyd yn rhydd i ddringo da’n gilydd.

Cath Ayers a Cothi - trip cyntaf lan da'n gilydd - Pen y Fan

Cath Ayers a Cothi – trip cyntaf lan da’n gilydd – Pen y Fan

Felly, yn aml iawn dwi’n mynd lan i Ben Y Fan ar ben yn hunan. Ond dwi wastad yn gweud wrth rywun gyda llaw…rhag ofn bod rhywbeth yn mynd oi le.

Tua pythefnos yn ol, dath ffrind arall lawr o Lunden i gerdded da fi, sef Damon Rochefort. Nawr Damon odd ffrind gore Justin (fy niweddar wr) ers yn blentyn. Felly, mae e hefyd wedi cofrestru i neud y daith sy’ wedi bod yn sioc aruthrol i lawer o bobol sy’n ei adnabod!
Dyma’r criw mynydda mwya anhebygol bydd Kilimanjaro wedi cwrdd!!
Mae Damon yn un o awduron ‘Coronation Street’ erbyn hyn ag yn llwyddiannus iawn fel awdur scriptio. Ma fe’n DIPYN o gymeriad hefyd. Gewch chi fwy o hanes Damon yn ystod yr wythnose nesa!
Cothi a Damon Rochefort - trip cynta lan Pen y Fan ar ddiwrnod o haf!

Cothi a Damon Rochefort – trip cynta lan Pen y Fan ar ddiwrnod o haf!

Bues i’n ffodus i weitho fel gwestai stiwdio ar Cardiff Singer of the World yr wythnos hon.  Profiad bendigedig ac ar ol y gystadleuaeth fe etho ni yn naturiol, i gal ‘nightcap’ bach. Yn hollol annisgwyl ma fi’n bwmpo mewn i Mr Rhod Gilbert – sy’ hefyd yn mynd ar yr UN daith a finne lan Kilimanjaro. Wel ath hi’n nosweth fawr o siarad a chwerthin am be’ sydd o’n blaene ni… Odd Rhod ddim cweit mor hyderus am y fenter. Dwi’n credu bo fi wedi perswadio fe i ddechre ymarfer cerdded achos yn ol Rhod, diw e ddim di neud DIM to! HA! Felly, mae di addo dod lan y Bannau ‘da ni yn y dyfodol agos! Gewn ni weld!!

Tro nesa fe gewch chi wbod am y digwyddiadau dirif sy’ ar y gweill i godi arian at Velindre. Wythnos i ddydd Sul yma ma’r ‘Cothi and Caio Fun Ride’ Mehefin 30ain – felly, os i chi’n berson ceffyle, cofrestrwch ne dewch lawr i Gastell Ogwr i’n gweld ag i gefnogi! Neu croeso i chi gyfrannu rhodd arian.
Diolch am gefnogi 
Shân 
 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma