“Drama Werth Ei Gweld” Penblwydd Poenus Pete

3 Gorffennaf 2014

gan Catrin Parri

Penbwlydd Poenus Pete Chapter Iau 10 – Sad 12 Gorffennaf :

Mae lot o sioeau theatr i blant yn tueddu fod wedi’u seilio ar hanesion a chymeriadau a chwedlonol ac arwrol Cymru, ac mae hynny’n grêt, wrth gwrs; ond pan welais y poster ar gyfer Penblwydd Poenus Pete, ro’n i’n licio’n syth mai drama gomedi am deulu cwbl ‘normal’ bob dydd oedd yma – dim bwganod, cewri nac uwcharwyr – jest teulu o Gaerdydd yn dathlu penblwydd. Roedd y poster yn ddeniadol iawn hefyd, yr awdur (Gary Owen) yn rhiant i ddisgybl yn Ysgol Pwll Coch, a’r ddrama’n cael ei pherfformio yn yr Oakdale Institute, Sain Ffagan – roedd hyn oll yn apelio! Es yno am dro felly, efo Gwilym (7 oed) yn gwmpeini.

Dydy Gwilym ddim yn or-hoff o eistedd yn llonydd yn gwylio perfformiad, ond pan welodd fod clustogau ar y llawr i’r plant a bod ffrind neu ddau o’r ysgol yno hefyd fe fodlonodd. Ac o’r dechrau’n deg pan ddechreuodd y ddrama, roedd ei sylw wedi ei fachu – doedd dim i mi ei wneud wedyn ond ymlacio a mwynhau fy hunan!
Meilir Rhys Williams oedd y cyntaf ar y llwyfan, yn chwarae rhan Cadi’r gath. Am gath! Oni wrth fy modd efo’i berfformiad corfforol o; wnaeth o lwyddo i’n argyhoeddi ni i gyd a swyno’r gynulleidfa mewn dau funud! Cadi, a’r actor hwn, oedd seren y sioe.
Yna fe gawson ni gwrdd â gweddill y teulu a chael hanes y penblwydd, mewn awran llawn chwerthin, troeon trwstan,  ffraeo a chwarae; doedd dim eiliad o ddiflastod ac roedd popeth y byddai plentyn am ei weld yno – môr-ladron, slepjans, swigod, presantau, annibendod, a deialog gwbl gwbl naturiol – ro’n i’n teimlo ‘mod i’n clywed fy mhlant fy hun yn siarad yn eu idiom ‘Pwll Cochaidd’ weithiau, air am air! Roedd y set, a’r dewis o gerddoriaeth gyfarwydd yn gweithio i’r dim hefyd.
Drama gwerth ei gweld – cartrefol, naturiol, ddim yn trio’n rhy galed, a digon hawdd ei dilyn i gynulleidfa eang gan gynnwys dysgwyr. Byddai’n dda gweld drama o’r un math bob blwyddyn.
Hoff bethau fi am Penblwydd Poenus Pete: Perfformiad Meilir Rhys Williams a sgript naturiol y plant. Hoff bethau Gwilym am Penblwydd Poenus Pete: 1. Cael eistedd ar gwshins i wylio’r sioe. 2. Y môr-ladron 3. Cadi’r gath.

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma