Dracula Untold

11 Hydref 2014

Adolygiad Dafydd Frayling

Mae Luke Evans, yr actor o Aberbargod, yn cynnal y ffilm hon yn anad neb gan chwarae’r brif ran, meddiannu’r sgrin o’r cychwyn tan y diwedd a llwyddo dal ein diddordeb drwyddi draw.

Mae’r ffilm yn adrodd stori dechrau gyrfa ddanheddog Dracula, sut roedd ei fywyd cyn iddo droi’n fampîr (bywyd digon gwaedlyd) a sut wedyn (eto, digon gwaedlyd).

Felly ymdrinia’r ffilm â’r cyfnod cyn bod stori enwog Bram Stoker yn dechrau. Roedd yn fy atgoffa ychydig o ffilm Francis Ford Coppola wrth ymdrin â hanes milwrol Dracula cyn iddo werthu ei enaid (neu, yn ôl y ffilm bresennol, wneud yr aberth olaf).

Charles Dance sy’n chwarae rhan y bwystfil gwreiddiol yn yr ogof sy’n gaeth yno nes iddo droi rhywun arall yn fampîr (sef Dracula). Mae’n actio dros Gymru – neu, yn ei achos ef, dros Loegr.

Mae mwy o ymladd nac o fagu awyrgylch o arswyd ac mae’r stori anfampiraidd yn elfen gref iawn. Dyma hanes un dyn sy’n troi’n greadur erchyll ond un o hyd sy’n medru amddiffyn ei deulu a’i aberthu ei hun er ei fwyn.

Mae’r trafodaethau yn y ffilm yn ddiddorol iawn hefyd ac yn ddwysach na’r hyn y byddai dyn yn ei ddisgwyl mewn ffilm arswyd arferol (pace Shadow of the Vampire) yn enwedig pam y mae’n rhaid i bobl gael bwystfilod yn y byd yn y lle cyntaf.

Mae’r llwy bren yn mynd i Dominic Cooper (o’r History Boys gynt) sy’n ddigon prennaidd ac undonog wrth chwarae’r Swltan (â digon o kohl a gravy browning). Ond mae Twrciaid y ffilm yn ddynion drwg a diflas bob un. O ran gwleidyddiaeth gyfoes nid yw’r ffilm yn ceisio goleuo’r sefyllfa rhwng Mwslemiaid a Christnogion. Ailadrodd ystrydebau’r hen ganrifoedd sydd yma.

A chyda Gŵyl Ffilmiau Hoyw Iris yng Nghaerdydd, mae’n briodol ystyried dawns ryfedd Luke Evans mewn ac allan o’r cwpwrdd.

Pan ddechreuodd ar ei yrfa (yn y sioe Taboo am fywyd Boy George) roedd yn gwbl agored am fod yn ddyn hoyw. Cafodd ei ddyfynnu yn y wasg yn dweud pethau digon plaen am ei rywioldeb.

Ond cnoc, cnoc ar y drws a dyma enwogrwydd yn galw. Yn sydyn mae’n canlyn â merch (Holly Goodchild sydd hefyd o Gymru ac yn gyn-gynorthwyydd personol i Charlotte Church). Felly a welwn Luke yn neidio ar soffa ar Oprah Winfrey mewn ymgais eithafol i argyhoeddi’r byd ei fod mewn gwirionedd yn strêt? Gawn ni weld.

Gwyliwch trailer y ffilm fan hyn – https://www.youtube.com/watch?v=_2aWqecTTuE

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma