Johan Persson

Dotio ar Jane Austen: cyfweliad gyda Mari Izzard

12 Chwefror 2017

Mae Mari Izzard yn dweud y bydd ei breuddwyd  yn dod yn wir pan fydd hi’n dychwelyd i Gaerdydd i chwarae rhan Lydia Bennett yn nrama Pride and Prejudice .

Bu’r actores o Benybont  yn astudio drama yng Ngholeg Cerdd a Drama  ac ymhen llai na phythefnos fydd hi’n troedio ar lwyfan y Ganolfan yn chwarae un o  brif rannau’r ddrama sy’n addasiad o glasur Jane Austen.

“Dwi’n edrych ymlaen gymaint at ddychwelyd i Gaerdydd a bydd actio ar y llwyfan yma, yn un o’r prif rannau, fel breuddwyd yn dod yn wir,” meddai wrthai yn syth ar ôl gorffen matinée yn Lerpwl. Mae hi wedi bod ar daith gyda’r ddrama ers fis Medi ac heblaw am wyth wythnos o seibiant dros y Dolig dyw Mari heb gael cyfle i dynnu gwynt ers iddi raddio o’r Coleg yn 2014.

Cymryd risg

Cafodd ei hannog i fynd i fyd y theatr gan dwy athrawes yn ysgol Llanharri, Rhiannon Boyle a Angharad Rees-Jones.

“O’n i’n dwli ar ganu ac actio yn yr ysgol ond methu cael yr hyder i feddwl am astudio drama a actio fel gyrfa. Fe ddwedodd y ddwy wrthai- jyst cer amdani a dyna beth wnes i. ”

Mari Izzard

Mari Izzard

Yn sicr dyw hi ddim wedi cael reswm i ddyfaru- cafodd ran yng nghynhyrchiad National Theatre Wales o Mametz, a bu’n actio yn y gyfres ‘Gwaith Cartref’ ar S4C.

“Ar ôl Mametz fe benderfynais fynd i Lundain, roedd hwn yn risg ond mae’n rhaid cymryd risg weithiau er mwyn cael profiad a dysgu.” Fe dalodd y penderfyniad ar ei ganfed wrth iddi sicrhau swydd gyda’r Royal Shakespeare Company.

Midsummer Night’s Dream oedd y cynhyrchiad gyda dirprwy gyfarwyddwr yr RSC Erica Wyman yn cyfarwyddo. Buodd Mari ar daith i 14 o leoliadau ar draws Prydain gyda chast lleol gwahanol yn ymuno gyda’r troupe ymhob lle. Chwarae han fel un o’r Tywyth Teg oedd Mari ac yn understudy  i Puck, y cymeriad direidus.

Llawer o chwerthin

“Ro’n i wedi astudio Shakespeare i TGAU ond unwaith ddechreiais i’r ymarferion a actio’r ddrama daeth yr holl peth yn fyw i mi. Roedd yn bleser mawr gweithio gydag Erica. Mae hi’n ffynhonnell o wybodaeth ac roedd e’n brofiad perffaith i actores ifanc.Roedd y syniad o gael pobl newydd i ymuno gyda ni – y Mecanicals- ar y daith yn wahanol iawn!”

Eto, mae chwarae Lydia Bennett, merch ifancaf y teulu Bennett yr un mor ddireidus a’r tylwyth teg. “Mae na lot o chwerthin a giggles ar y llwyfan, ” meddai Mari. Mae Mari’n rhannu’r llwyfan gyda’r Cymro Steven Mayo, Felicity Montagu a Matthew Kelly. ” Ry ni’n dod ymlaen yn dda. I ymlacio dwi’n hoffi coginio -a dwi’n coginio pice ar y ma’n weithiau ac mae pawb o’r cast yn ddotio arnyn nhw!” Mae Mari’n cyfadde nad yw hi’n glynnu yn rhy agos at y ryseit traddodiadol. “Dwi’n defnyddio darnau bach o siocled yn lle’r raisins, ” meddai gan chwerthin.

Gefaill yn actio

Bydd ei thad a’i mam, Kevin a Christine yn dod i’w gweld yng Nghaedydd. Mae gan Mari gefaill, Lowri, sydd hefyd yn actio ac sy’n ymarfer y sioe gerdd ‘Capture the Castle’ ar hyn o bryd.

O le mae’r enw Izzard yn dod- ac ydy hi’n perthyn i’r Izzard enwog arall, y comediwr Eddie? Mae Mari wedi bod yn ymchwilio i’r enw anghyffredin.

Cast Pride and Prejudice

Cast Pride and Prejudice

“Mae pob Izzard ym Mhrydain yn perthyn o bell: enw is Almaenig yw Izzard,” esbonia Mari sy’n ychwanegi bod llawer i Izzard yn byw yn Ffrainc.

Ond drama sy’n darlunio bywyd teulu nodwediadol Seisnig yw Pride and Prejudice. Meddai Mari: “O’n i ddim wedi darllen unrhyw Austen pan oeddwn yn yr ysgol, ond nawr dwi’n ffan mawr. Mae’r ysgrifennu mor subtle  ac yn ddoniol iawn. Roedd ei syniadau am fenwod ymhell o flaen ei hamser. Dwi’n hollol hooked nawr ac yn edrych ymlaen i ddarllen Persuasion a Sense and Sensibility.”    Gyda wyth perfformiad yr wythnos ar y daith, tybed ble gaiff hi’r amser gwedwch?

Bydd Pride and Prejudice ymlaen yng Nghanolfan y Mileniwm o Chwefror 21 – 25ain.

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma