Dod i nabod Greta Isaac a’i llais angylaidd

7 Mai 2015

 Huw Onllwyn bu’n sgwrsio â Greta Isaac.

’Rwyf wedi gwrando ar dipyn o gerddoriaeth yn ystod fy mywyd.

O do…

…y Stones yn Knebworth. Pink Floyd yng Ngerddi Sophia. Emmylou Harris a Primal Scream yn y Colston Hall ym Mryste. Miles Davies yn Neuadd Dewi Sant. Patti Smith, y Jam a’r Stranglers yn y Top Rank. T Rex yn y Capitol. Edward H Dafis yn Eisteddfod y Bala. Bob Dylan yn Earls Court….

Ac mae gennyf gasgliad bach hyfryd o CDs a recordiau vinyl.

‘Rwyf hefyd yn gorfod gwrando ar Radio 1 (yn y Jag, o bob man!) wrth i mi fynd a fy mab (10 mlwydd oed) i’r ysgol a llefydd eraill.

Felly, gyfeillion, ‘rwyf wedi clywed stwff da (wele’r rhestr uchod) – a stwff gwael (megis Radio 1 a’r hunan-gyfiawn, a slightly boring, Geraint Lovegreen).

Ac weithiau, yng nghanol yr holl dwrw, fe ddaw llais sydd wir yn cydio ynof. Emmylou yn canu ‘Boulder to Birmingham’. Amy Winehouse yn canu ‘Love is a Loosing Game’. Adele yn canu ‘Make You Feel My Love’. Annie Lennox yn canu ‘Why’…

Ac, yn ddiweddar, fe glywais lais merch o’r ardal yma, sy’n edrych fel croes rhwng hamster (bach, cute) ac un o’r tylwyth teg – ond sy’n canu fel angel.

Ei henw yw Greta Isaac ac, i mi, mae’n adeiladu ar draddodiad sy’n estyn yn ôl i rai o gantorion mwyaf talentog y diwylliant Eingl-Americanaidd a fu’n ein diddanu ers y chwedegau. Mae gwrando ar Greta’n f’atgoffa o wrando ar rhai o gewri’r adeg honno, megis Joni Mitchel, Emmylou, Neil Young a Jackson Browne.

A wyf yn gor-ddweud? Wel, mae ei llais yn dyner ac ysgafn, fel pluen, ond hefyd mae ynddo ddyfnder a chyfoeth mynegiant. A gallwch benderfynu dros eich hun drwy ddilyn y links, isod, neu mynd i’w gweld yn The Plan yng Nghaerdydd ar 28 Mai.

Mae’n lais sy’n haeddu cael ei chlywed gan unrhyw un sydd a ddiddordeb mewn cerddoriaeth dda – a dyma obeithio y caiff ei mentora a’i datblygu gan un o’r cwmnïau recordiau mawr. Fe fyddent yn lwcus i’w chael.

Ond, hei, yn y cyfamser, dyma a ddysgais gan Greta mewn sgwrs ddiweddar:

1. Sut fyddet ti’n disgrifio dy gerddoriaeth a dy lais?

Mae’n anodd i unrhyw un ddisgrifio ei lais ei hun. Llais gwerinol am wn i, ond dim yn yr ystyr canu gwerin traddodiadol.. mwy canu gwerinol Americanaidd, a dyna beth ydy arddull fy ngherddoriaeth hefyd.

2. Pwy sydd wedi dylanwadu arnat, o ran dy gerddoriaeth?

Ma cerddoriaeth di bod yn rhan bwysig iawn o fy mywyd ers i mi fod yn ifanc. Roedd cael fy magu mewn tŷ llawn mathau gwahanol o gerddoriaeth wedi helpu siapio cariad mawr at gordiau diddorol a harmonïau agos. Roedd James Taylor a Joni Mitchell yn ddylanwad cynnar, ond ma cerddoriaeth Randy Newman a Rufus Wainwright wedi cael effaith cryf ar fy ngherddoriaeth i o ran sgwennu.

3. Pa gan gan Greta Isaac yw dy hoff gan? Pam?

Ar y foment, fy hoff gan i ganu ydy ‘Down By The Water’ – fy sengl cyntaf. Mae’n gan syml ac ysgafn o ran y gerddoriaeth, ond ma’r geiriau yn fwy tywyll. Dwi’n caru’r math yna o ganeuon.

4. Tri hoff albwm? Pam?

Spilt Milk – Jellyfish

Mae’r album yma yn llawn dop o fy hoff mathau o gerddoriaeth. Ma na gyfuniadau anhygoel o pop a roc a hefyd dylanwad cryf symffonig i greu cyfanwaith eitha theatrig. Meddylia Queen wedi eu cymysgu a’r Beach Boys! Mae gwrando ar yr albwm yma wastad yn brofiad eitha ysbrydol i mi!

Want One – Rufus Wainwright

Mae Rufus Wainwight yn grefftwr cerddorol hollol arbennig. Dwi’n caru’r elfennau clasurol sy’n ymddangos yn ei sgwennu, ac mae ei ganeuon yn gweithio gyda cerddorfa lawn neu gyda dim ond llais a piano. Anhygoel.

A Dotted Line – Nickel Creek

Dyma albwm acwstig Americanaidd sy’n llawn o ganeuon hollol nefolaidd ac sy’n rhoi spin gwahanol ar Americana traddodiadol gyda Chris Thile yn dangos ei athrylith ar y mandolin.

5. Beth yw dy gynlluniau o ran datblygu dy yrfa? Sut mae’n mynd hyd yn hyn?

Dwi’n byw yn Llundain ar y foment ac yn bwriadu aros yna am flwyddyn arall i ganolbwyntio ar fy ngyrfa gerddorol. Dwi wedi rhyddhau dau EP dros y chwe mis dwetha, felly y cam nesa i mi dros y misoedd nesa yw i sgwennu, cydweithio ac i arbrofi i greu cyfanwaith newydd. Lot o waith caled a lot o fwynhau.

6. Sut mae llwyddo ym myd cerddoriaeth dyddie ‘ma?

Fel llwyddo ym mhob maes arall, mae rhaid gweithio yn ofnadwy o galed a bod yn y lle iawn ar yr adeg iawn!

7. A fydd CD llawn yn ymddangos yn y dyfodol agos?

Y bwriad yw i sgwennu a datblygu fy hyn fel cyfansoddwr. Y gobaith yw cynhyrchu gwerth albwm o ganeuon sy’n ymddangos yn organig iawn.

8. Pryd byddi di’n chwarae yng Nghaerdydd nesaf?

Dwi’n chwarae headline gig ar yr wythfed ar hugain o Fai gyda fy nwy chwaer Elan a Miriam yn The Plan. Llawer o harmoniau a jocs gwael rhwng caneuon!

9. Sut mae’r scene yn Llundain o’i gymharu a Chaerdydd / Cymru?

Mae Llundain lot mwy, felly yn amlwg ma lot mwy yn mynd mlaen yna.. ac mae digon o gyfleoedd i bob genre o gerddoriaeth gael llwyfan mewn lleoliadau o bob maint, unrhyw ddiwrnod o’r wythnos. Wrth gwrs ma’r gystadleuaeth lawer yn fwy ond ma hynny’n rhywbeth iach wrth gwrs! Dwi yn colli agosatrwydd y scene yng Nghymru hefyd. Mae na gymuned hyfryd o fewn y scene a llawer o gefnogaeth rhwng y gwahanol artisiaid.

10. A fyddi di’n chwarae mewn unrhyw festivals yn ystod 2015?

Does dim rhai yn y dyddiadur – dim ond cwpwl o gigs bach fan hyn a fan draw!

11. Unrhyw gynlluniau i fynd dramor?

Ers i mi fynd i wyl South By South West ym mis Mawrth, dwi methu aros i fynd nol i America i sgwennu ac i chwarae mwy o gigs. Dwi’n bwriadu hedfan draw diwedd y flwyddyn.

Gallwch wrando ar Greta yma:

https://www.youtube.com/watch?v=uHAuA9BxdTg

https://www.youtube.com/watch?v=lwleEXFXtCs

https://www.youtube.com/watch?v=cFl9LAJkXzY

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma