Diwrnod y Lluoedd Arfog: Milwyr Bychain Caerdydd?

3 Gorffennaf 2013

Mae priodoldeb rhai agweddau’r ffair flynyddol yn peri pryder i Alun Williams

Lawr yng Nghae Coopers ger y Castell dydd Sadwrn, 29ain o Fehefin, fe gynhaliwyd diwrnod lluoedd arfog wedi ei drefnu er mwyn dangos diolchgarwch ar gyfer bobl yn y lluoedd. Roedd yn ffair fawr iawn gyda phob adran o’r lluoedd yn cael ei chynrychioli gyda stondin yna.

Wrth gerdded o gwmpas y maes, mi sylwais ar rywbeth oedd yn peri pryder i mi. Roedd y milwyr wedi dod a’u harfau megis reifflau, gynnau peiriant a lansiwr rocedi. Ysgogwyd pobl i’w gafael a defnyddio. Mi weles blentyn 4 neu 5 oed yn cael ei ddangos sut i ddefnyddio taflwr grenadau, sydd medru taflu 350 grenâd mewn un munud tra roedd yna fwrdd o gynnau fel reifflau ar ddangos er mwyn i bobl a phlant eu dal. Ar un pwynt, roedd yna dad yn tynnu llun o’i fab yn dal gwn trwm.

Mi adewais y ffair yma gan feddwl, a oedd fath beth yn iawn? I weld plant yn gallu cael gafael ar ddarpar sydd yn sicr wedi cael ei defnyddio i ladd pobl? Er nad wyf yn anghytuno gyda’r syniad o’r diwrnod lluoedd arfog i dangos ein parch tuag pobl sydd yn barod i wneud gwaith caled, budr ond angenrheidiol ar adegau, dangoswyd i mi rhagrith y sefyllfa.

Mae gwleidyddion a llywodraethau yn eithaf parod i sensro’r we neu gwyno am gemau fideo er mwyn ‘amddiffyn yr ifanc’, ond ar y llaw arall yn barod iawn i dalu i redeg ffair sydd yn ysgogi plant i chwarae o gwmpas gydag offer sydd yn lladd.

 

Beth yw eich barn? Cysylltwch â ni!

 

 

 

 

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma