Diwrnod teuluol i ddathlu penblwydd Roald Dahl

13 Medi 2013

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn dathlu pen-blwydd un o’r awduron mwyaf eiconig i blant trwy gynnal ‘Diwrnod Roald Dahl i’r Teulu’.

Ganwyd Roald Dahl yn Llandaf ar y diwrnod hwn (Medi 13) yn 1916 – roedd yn un o’r awduron mwyaf llwyddiannus plant yn y byd.

Mae tua tri deg miliwn o’i lyfrau wedi cael eu gwerthu ym Mhrydain yn unig a mae plant wrth eu bodd gyda’i gerddi a straeon gan roedd yn ysgrifennu o’u safbwynt nhw.

Dechreuodd Roald ysgrifennu pan oedd yn wyth oed, ond cuddiodd ei ddyddiadur mewn blwch ar ben coeden i arbed ei chwiorydd rhag ei ddarllen.

Anelodd ei yrfa fel awdur ar oedolion i ddechrau ond erbyn 1960, pan ddaeth yn dad ei hun, dechreuodd ysgrifennu ar gyfer plant.

Adroddodd straeon i’w ferched cyn iddynt fynd i’r gwely ac allan o hyn tyfodd ei lyfr cyntaf, James a’r Eirin Gwlanog Enfawr, yn 1961, a gafodd ei ddilyn gan gyfres o lyfrau llwyddiannus byd-eang gan gynnwys Charlie a’r Ffatri Siocled, Danny – Pencampwr y Byd, a’r Cawr Mawr Cyfeillgar.

Gwnaeth Roald ei holl waith ysgrifenedig mewn cwt ar waelod ei ardd, ble weithiodd am bedair awr bob dydd. Daliodd ati ar ysgrifennu hyd iddo farw yn 1990 a gallwch weld y nodyn olaf a wnaeth yn ei fasged bapur gwastraff os byddwch yn ymweld ei gwt sydd bellach yn rhan o Amgueddfa Roald Dahl.

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru bydd gweithdai crefft a chwedleua yna i chi daro heibio a mwynhau yn ogystal â stondinau gan Gwydr, Treehouse Toys a Aberfanturning. Dyma gyfle i chi ymgolli mewn byd ffantasi Dahl, llaw yn llaw â’ch teulu cyfan.

Manylion llawn y gweithgareddau ar wefan Canolfan Mileniwm Cymru

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma