Diwrnod Di-Draffig yng Nghaerdydd

31 Awst 2016

Bydd Caerdydd yn cymryd rhan yn Niwrnod Di-Draffig y Byd ar 22 Medi.

Mae trigolion a chymudwyr Caerdydd yn cael eu hannog i adael eu ceir gartref ar y diwrnod hwn a defnyddio dulliau eraill i deithio i mewn i Gaerdydd ac allan ohoni.

Bydd Plas-y-Parc yng Nghathays ar gau i bob cerbyd o 8pm ar 21 Medi tan hanner nos 22 Medi i alluogi sefydlu marchnad bwyd gan gynnwys arddangosiad trafnidiaeth i roi gwybodaeth a chyngor ar drafnidiaeth gynaliadwy.

Bydd nifer o bartneriaid yn gweithio gyda’r cyngor i gynnal y digwyddiad hwn a fydd ar yr un pryd â digwyddiadau Wythnos y Glas Prifysgol Caerdydd.

P’un a ydych am gael gwybodaeth am ddarparwyr trafnidiaeth gyhoeddus, gwybodaeth am ddiogelwch ar y ffyrdd, rhoi tag diogelwch ar eich beic neu am fwynhau’r farchnad stryd – bydd amrywiaeth o stondinau ac arddangosiadau i bawb eu mwynhau.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Cadw Caerdydd i Symud.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma