Diwrnod cyntaf i ddisgyblion Treganna

9 Medi 2013

gan Mali Collins, Blwyddyn 6

photoHeddiw oedd diwrnod cynta yn ein ysgol newydd ni. Ar ôl pum mlynedd yn ysgol fach Treganna, roedd yr ysgol newydd hon yn enfawr i mi! Roedd yn helynt cerdded bore ma ar hyd y lonydd mawr a chyraedd yr ysgol gyda channoedd o blant a ffrindiau newydd.

Roedd popeth yn newydd sbon felly roedd pob dim yn sgleiniog, glan ac yn lliwgar dros ben. Mae gen i hyd yn oed athrawes newydd hefyd!

Mae gymaint o le ganddo ni nawr; mae gennym neuadd gyda llwyfan, meysydd chwarae, theatr, llyfrgell, stafell gerddoriaeth a digon o le i chwarae. Anodd credu nad oedd hyd yn oed neuadd ganddom ni yn yr hen ysgol…

Mae gan bob dosbarth liw arbennig; oren yw lliw fy nosbarth i. Mae toiledau’r merched yn binc ond dwi ddim eisiau gwybod pa liw yw toiledau’r bechgyn – ych a fi!

Braf yw cael treulio blwyddyn ola’ fy ysgol gynradd yn ein hysgol newydd, ac i’r holl blant fydd yn mwynhau ac yn cael gymaint o hwyl yn ein ysgol newydd ni.

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma