Disgyblion Ysgol Plasmawr i fynd i Bangladesh #2

25 Ionawr 2015

Yn ddiweddar, adroddodd Pobl Caerdydd ar lwyddiant dau o ddisgyblion Ysgol Plasmawr yn cael eu dewis yn Lysgenhadon Ifanc 2015. Dyma ragor:

Yn gynharach eleni lansiwyd yr ymgyrch Action/2015 gyda mwy na 1,000 o elusennau a sefydliadau byd-eang yn cymryd rhan. Cynhaliwyd gweithgareddau ar hyd a lled y byd er mwyn galw ar wleidyddion i weithredu ar frys ar faterion yn ymwneud â thlodi difrifol, anghydraddoldeb a newid amgylcheddol.

George ac Emily

Emily a George

Yn y DU cafodd 15 o bobl ifanc 15 oed gyfle i deithio i Lundain i gwrdd â’r Prif Weinidog, Y Dirprwy Brif weinidog ac Arweinydd yr Wrthblaid er mwyn cyflwyno eu negeseuon.  Ymysg  y bobl ifanc ysbrydoledig hyn roedd dau o Gymru sef Emily Pemberton a George Watts o Ysgol Gyfun Plasmawr yng Nghaerdydd.

Mae’r ddau hefyd wedi eu dewis yn Llysgenhadon Ifanc 2015 ar gyfer ymgyrch ‘Anfonwch Fy Ffrind i’r Ysgol’, a gynhelir gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg (TAG DU (GCE) . Nod Emily a George fel Llysgenhadon Ifanc 2015 ar gyfer yr ymgyrch fydd i ysbrydoli pobl ifanc i gyd o amgylch y DU i siarad allan ar frys am yr hawl i bob plentyn ledled y byd i gael addysg o ansawdd nawr.

Ym mis Chwefror, byddant yn teithio i Fangladesh gyda’r elusen ryngwladol ActionAid a’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg yn y DU i ymchwilio i gynnydd o ran cael pob plentyn yn yr ysgol. Ym Mangladesh, byddant yn cwrdd ag ymgyrchwyr, gweithwyr elusennol a gwneuthurwyr polisi, ac fe fyddan nhw hefyd yn cael y cyfle i gwrdd â phlant nad ydynt wedi cael y cyfle i fynd i’r ysgol i weld o lygad y ffynnon sut mae hyn yn eu clymu mewn tlodi.

Ar ôl dychwelyd bydd Emily a George yn siarad am y materion y maent wedi bod yn dyst iddynt mewn digwyddiadau, mewn cynhadledd athrawon yr NUT ac i’r seneddwyr yn Nhŷ’r Cyffredin.

Fel Llysgenhadon Ifanc, byddant hefyd yn gweithio i ysbrydoli eu cyfoedion i ymuno â’r ymgyrch drwy’r wefan ‘Anfonwch Fy Ffrind i’r Ysgol’, drwy ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a thrwy ddigwyddiadau ysgolion rhanbarthol.

Emily gydag Ed Milliband

Emily yn cyflwyno’i neges i Ed Milliband

Meddai Emily: “Rwyf mor gyffrous i fod yn rhan o ymgyrch o’r fath ac yn methu aros i roi fy egni a dawn ar gyfer cydraddoldeb i mewn i weithgaredd eleni. Mae addysg yn anghenraid, nid yn fraint.”

Meddai George: “Rwy’n teimlo’n hynod o freintiedig i allu cymryd rhan a gwneud gwahaniaeth nid am ei fod yn ymgyrch yr wyf am ei weld yn digwydd, ond oherwydd fy mod yn cymryd rhan mewn ymgyrch sydd angen i mi ei weld yn digwydd.”

I gael eich ysgol leol i ymuno ag Emily a George ac ‘Ymgyrch Anfonwch Fy Ffrind i’r Ysgol’, cofrestrwch am becyn ysgolion am ddim ar www.sendmyfriend.org

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch Action/2015 ewch i www.action2015.org

Tagiau erthygl

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma