Dirgelwch y Cerrig Palmant

30 Medi 2014

Dros yr wythnosau dwetha’ mae nifer o bobl wedi sylwi bod cerrig palmant mewn sawl rhan o’r ddinas wedi diflannu dros nos.

Yn ôl y cyngor mae’r heddlu yn ymchwilio i adroddiadau am gerrig sydd wedi cael eu dwyn, yn ardaloedd Grangetown, Sblot, Pen-y-lan a’r Rhath gan fwyaf.

Mae’r cyngor wedi  dweud wrth staff am fod yn wyliadwrus, ac i roi gwybod i’r heddlu ar unwaith os ydynt yn sylwi ar unrhyw ymddygiad amheus.

Meddai llefarydd ar ran Cyngor Caerdydd –

“Mewn ardaloedd cadwraeth, ein polisi yw gosod cerrig o’r un fath yn lle’r rhai sydd wedi cael eu dwyn, cyn belled ag y bod y deunydd addas ar gael. Os ydy’r lladrad wedi digwydd mewn rhan arall o’r ddinas, cerrig concrit sy’n cael eu gosod fel arfer.”

Os ydych yn sylwi ar gerrig sydd ar goll, rhowch wybod i’r heddlu neu gysylltwch hefo’r cyngor ar 029 2087 2088, C2C@caerdydd.gov.uk neu drwy wefan y Cyngor.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma