Diolch i Gaerdydd am ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl

29 Medi 2016

Mae dathliadau canmlwyddiant yr awdur Roald Dahl wedi bod yn llwyddiant, yn ôl Canolfan y Mileniwm a National Theatr Wales.

Llai na phythefnos yn ôl, llwyfannwyd Roald Dahl’s City of the Unexpected, y digwyddiad celfyddydol mwyaf erioed yng Nghymru i ddathlu hanner can mlynedd ers geni’r awdur annwyl.  Ers hynny, meddai’r ddau fudiad mewn e bost at danysgrifwyr, mae Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales ” awyddus i rannu’r uchafbwyntiau” ac i ddweud diolch with bobl Caerdydd.

Roedd My na 5,000 o wirfoddolwyr a chyfranogwyr gan gynnwys:118 hwla hŵpwyr, 35 aelod o Ministry of the Predictable, 15 troed-rolwyr , 8 o seiclwyr byrddau gloddesta,12 o fandiau, 51 o berfformwyr syrcas,17 cadno campus……heb sôn am gôr ag 800 o gantorion, mwy na 200 o ddawnswyr a mwy na 400 o berfformwyr a swyddogion o Wasanaethau Tân a Heddlu De Cymru, ac wrth gwrs un eirinen wlanog ENFAWR…a chynulleidfa a fyddai’n sicr o lenwi Stadiwm y Principality deirgwaith!

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig, Canolfan Mileniwm Cymru a Kully Thiarai, Cyfarwyddwraig Artistig, National Theatre Wales:

“Mae ymateb anhygoel i Roald Dahl’s City of the Unexpected wedi profi pa mor bwerus y gall y celfyddydau fod wrth ymgysylltu ac ysbrydoli cymunedau, gan ddod â budd cymdeithasol ac economaidd enfawr i’n prifddinas.

Ni fyddai’r digwyddiad yma wedi bod yn bosibl heb ddoniau’r miloedd a wirfoddolodd i gymryd rhan, ymroddiad ac angerdd yr artistiaid a thimau technegol, heb anghofio’r gefnogaeth hael gan nifer o’n partneriaid a chyllidwyr. Ar ran Canolfan Mileniwm Cymru a National Theatre Wales, dymunwn ddiolch o waelod calon iddyn nhw i gyd.”

Gwyliwch y rhaglen ddogfen o’r holl ddathliadau ar iPlayer.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma