Diolch DEC i Ddinasyddion Hael Caerdydd

7 Tachwedd 2014

Mae pobl Caerdydd wedi rhoi £141,400 i Apêl Argyfwng Ebola DEC, Pwyllgor Argyfyngau a sefydlwyd  i helpu’r rhai sydd wedi eu heffeithio gan yr argyfwng Ebola.

Dywedodd y pwyllgor, sydd yn cynnwys 13 o brif elusennau cymorth y DU, ei bod yn fraint i weld sut mae’r cyhoedd yn y DU wedi ymateb i argyfwng o’r fath sydd wedi dinistrio cymunedau  ar draws Gorllewin Affrica. Mae cyfanswm o £14,000,000 wedi cael ei godi ers i’r apêl gael ei lansio ddydd Iau yr wythnos diwethaf.

Dywedodd Prif Weithredwr DEC Saleh Saeed

“Mae pobl Caerdydd wedi bod yn anhygoel o hael ac rwyf am ddiolch i bob un sydd wedi cyfrannu am eu cefnogaeth garedig. Bydd yr arian hwn yn ein helpu i barhau i ddarparu cymorth i filiynau sydd wedi cael eu heffeithio gan Ebola.

“Mae’r Asiantaethau sy’n aelodau o DEC yn helpu i frwydro yn erbyn Ebola mewn gwahanol ffyrdd, o gefnogi goroeswyr a threfnu claddedigaethau diogel i ddosbarthu pecynnau hylendid a rhannu gwybodaeth er mwyn helpu i atal lledaeniad y clefyd marwol hwn.

“Mae’r achos hwn nid yn unig yn argyfwng iechyd, ond yn drychineb dyngarol, a allai gael ôl-effeithiau difrifol ar draws y byd. Rydym yn bryderus iawn am effaith tymor hir yr argyfwng ar systemau iechyd a’r ffaith bod llawer o bobl wedi colli’r modd o wneud bywoliaeth. Mae’n hanfodol, felly, ein bod yn parhau i dderbyn rhoddion hael, er mwyn i ni nid yn unig allu helpu i achub bywydau nawr ond hefyd helpu i ailadeiladu bywydau ar gyfer y dyfodol.”

Bydd cyfraniad o £25 yn helpu i ddiogelu tri theulu rhag Ebola drwy ddarparu pecynnau glanhau yn cynnwys bleach, sebon a bwcedi. Bydd £50 yn gallu darparu dillad amddiffynnol sylfaenol megis menig, masgiau, esgidiau a gwisgoedd hylendid ar gyfer tri o wirfoddolwyr sy’n darparu cefnogaeth i bobl o dan gwarantîn.

I wneud cyfraniad i Apêl Argyfwng Ebola DEC ewch i  http://www.dec.org.uk, ffoniwch y llinell gymorth 24 awr ar 0370 60 60 900, gallwch roi dros y cownter mewn unrhyw fanc ar y stryd fawr neu swyddfa bost, neu anfon siec. Gallwch hefyd gyfrannu £5 drwy decstio’r gair SUPPORT i 70000.

Rhannu'r erthygl hon

sylw ar yr adroddiad yma